Bir Müslüman kesinlikle dövme yaptıramaz. Dövme yapana da yaptırana da lanet vardır. Bir aldanış ile dövme yaptırmış Müslümanlar ya da Müslüman olmadan önce dövme yaptırmış olup da sonradan hidayet bulanlar, bu dövmeleri sildirmelidir. Bu dövmeleri sildirmek onlar üzerine farzdır.

Dövmenin abdest suyunu geçirmediği ve bu nedenle abdestsiz kalındığı şeklindeki görüş isabetsizdir. Dövme derinin altına işlenir ve abdestte derinin altına su ulaştırmak farz değildir. Derinin altında boya, kına ve kan ile birlikte bir tabaka oluşturulur ve bu dinen necistir. Bu necaseti gidermek de farzdır. Bu nedenle;

Dövmeleri silerken vücuda zarar da gelse, izler de kalsa, can da yaksa, bunları sildirmek ve necaseti temizlemek farzdır. Ayrıca Hz. Peygamberin (s.a.v.) lanet ettiği bir şeyi terk etmek de zaten farzdır.

“İğreti saç(peruk) takana da, taktırana da, bedene dövme yapana da, yaptırana da Allah lânet etsin!”

(Hadis-i şerif, Buhârî, Libas 86, Tıbb 36; Müslim, Libas 119)

Mehmet Fahri Sertkaya