Ben cemaatimi resetliyorum

Benimle yoluna devam etmek isteyen ülkeler/hükumetler hatta iş grupları, LGBT’ye karşı tavırlarıyla da Süleymanlılar cemaatinin bütün unsurlarına karşı tavırlarıyla da “Mfs’nin yanındayız” mesajını vermiş olacaklar.

Bu ülkeler, sınırları dahilinde faaliyet gösteren Süleymanlılar cemaatine ait dernek, vakıf ve şirketleri tamamen ve hemen durduracaklar. Kendilerine nasıl uygunsa, bir şekilde hukukuna uydursunlar ve durdursunlar. Talebe kursları, yurtları dahi hemen kapatılacak. Cemaatin halktan olan mensupları değil ama tüzel kişiliklerde resmi ya da gayr-i resmi surette faaliyette olan ilgili kişileri (hoca denilenler de dahil) sınır dışı edecekler.

Ülkelerinde bulunan Süleymanlılarla bağlantılı vakıflara, derneklere, şirketlere incelemeler/soruşturmalar başlatacaklar. Buralarda görevli olan cemaat mensuplarının her şeyi didik didik edilecek. Aralarından küçük ya da büyük suçlara karışmış olanlar derhal adli kurumlara sevk edilecekler. Lakin cemaatimin taşınır ya da taşınmaz varlıklarına asla el koymayacaklar. Ben cemaatimi resetliyorum. Türkiye de dahil, dünyanın her yerinde resetleyeceğim. Türkiye’deki kısmına ise organize suçlar, terör, nitelikli dolandırıcılık, vatana ihanet, cinayet dahil olmak üzere, çok geniş kapsamlı operasyon yaptıracağım. Kimse de buna mani olamayacak. Bu sırada da suçlu olan herkes şeffafça yargılanıp cezalandırılacak ama cemaatimin varlıklarına asla el konulmayacak. Cemaatime sızmış ve idaresini eline geçirmiş karanlık odakların adamları temizlenecek ama cemaatim yoluna devam edecek.

Ben cemaatimi lafta değil, hakikaten siyasetin dışında bir cemaat haline getireceğim. Cemaatim hiçbir siyasi partinin, siyasi liderin, gizli servisin, mafyanın, kripto hain grubunun sızamadığı, kısmen ya da tamamen idaresini eline geçiremediği bir cemaat olarak yoluna/hizmetine devam edecek.

| Mfs – Ezber bozan – Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın