İyi değildir

Başarılı şekilde idarecilik yapabilecek insanların ideal boyları 175 ile 178 cm arasıdır. Çok uzun boylu olmak iyi değildir. 178 cm’den sonraki her cm. sıkıntılıdır. Cm’ler arttıkça sıkıntılar da doğru orantılı olarak artar.

İlm-i sima (fizyonomi) der ki çok uzun boylu insanlar bedenen ağır, yavaş insanlardır. Çabuk yorulurlar, geç dinlenirler. Tekrar harekete geçmeleri de gecikmeli olur. Bedenen yavaş oldukları gibi idrak etmede, düşüncede, fikirde, tahlilde/analizde ve karar almada ve bunları uygulamada da yavaş insanlardır. Duygu durumları da epeyi karışıktır. Beklenmedik seviyede merhamet, iyi niyet hatta biraz safça tavırlar sergilerler. Bu güne kadar fark etmemiş insanlar, bu günden sonra dikkat ederlerse, fark edeceklerdir ki çok uzun boylu insanlar çok gülümserler. Sürekli insanlarla muhatap olmak ve sohbetle vakit geçirmek isterler. Bedenlerinin fazla gelişmiş olmasına inat, beyinleri ve zihinleri vasat seviyede hatta vasatın altında olur. Bu nedenle, bilgi birikimleri kadar sohbetleri de düşük seviyede olur. Çok az sayıda istisnaları çıkabilir ama istisnalar kaideyi bozmaz.

Misal vermek gerekirse, Austin’i, Stoltenberg’i hatta Katar şeyhi Tamim’i verebiliriz. Üçü de son derece hantal kişiler. İdrak seviyeleri vasatın bile altında. Analiz ve karar alma safhalarında da vasatın altındalar. İyi niyetli olsalar ve bir yerlere, birilerine yetişmek, yardımcı olmak isteseler bile olamazlar. Lakin herkes biliyor ki bu kişiler iyi niyetli de değiller.

Şimdi birileri çıkıp “İyi de mfs, bu kişiler zaten gerçek kişiler değiller, yerlerine geçmiş biyonik robotlar” diyecektir. Fark etmiyor. Biyonik robotlar, gerçek kişilerle birebir aynı davranış şartlarında imal ediliyorlar. İçlerindeki uzaylıların her seferinde bunların yapay zekalarını olmadık şekilde yönlendirdikleri görülmüyor. İçlerindeki uzaylıların zeka seviyesi, bakış açısı, değerlendirme tarzı, karar alma tarzı, uygulama tarzı, kültür ve inanç yapısı dıştaki biyonik robota sık sık yansırsa, biyonik robotlarla yerlerine geçilmiş kişilerin etrafındaki dünya insanları, tuhaflıkları hep fark ederler.

Unutmadan ekleyeyim, çok uzun boylu olup bir de gözünde şaşılık olan kişiler hep üçkağıtçı, dolandırıcı, hırsız ve yalancı olurlar. Hiç güvenilmeyecek kişiler olurlar. Bunların üzerine omuzları ince ise, onunla yan yana bile gelmemek gerekir. O kişi babasını bile satar.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın