Hasmım olan kişiler ve kesimler arasında, Rusya ve Çin’e karşı verdiğim mücadelenin doğru/isabetli ve kendileri için de faydalı olduğuna kanaat edenler… Bakış açımı, yorumlarımı ve kararlarımı isabetli görenler… Bundan sonrasında benimle birlikte hareket etmeye karar verenler var. Bunlar, kısa süre içinde sahada da bu duruşlarını fark ettireceklerdir.

Mehmet Fahri Sertkaya