Benimle görüşebilmek için devletin kurumlarını ve kolluk kuvvetlerini kullanmayı tercih edecek kişileri daha önce de ikaz etmiştim. Böyle bir muamele görürsem, bunu tercih eden hiç kimseyi muhatap almam, adamdan saymam.

Bundan öncesi de var ki ben gelenin iyi niyetle geldiğini anlayamam. Büyük çatışmalar çıkabilir. Sahada öyle dengeler var ki gelenlerin resmi kimlikli olmaları ve resmi araçlarla gelmeleri, hala devletimizin emrinde oldukları ve hukuka bağlı oldukları manasına gelmiyor. İstenmeyen kötü hadiseler yaşanabilir. Ben tamamen başka devletlerin nüfuzuna girmiş bulunan Türkiye adliyelerini/mahkemelerini ve kolluk kuvvetlerini tanımadığımı çoktan ilan ettim. Buna göre de tedbirimi almam şarttı, aldım. Böylece biline…

Dünyada bir anda devletler arası büyük krizler çıkması, restleşmeler yaşanması, askeri çatışmalar çıkması ihtimalleri değerlendirilmeli.

Türkiye ile Rusya arasında önce büyük bir diplomatik kriz çıkması, hemen ardından askeri restleşmeye dönüşmesi hatta askeri çatışmaya dönmesi ihtimali değerlendirilmeli. Bir Türkiye-Rusya savaşı uzak/düşük ihtimal görülmemeli.

Rusların kuklası olan İran’dan ve Rusya’nın örtülü işgali altında bulunan Kuzey Suriye’den Türkiye’ye yüksek sayıda teröristin girmesi, ülkede bir anda terörün hakim olması, Rus kuklası Solomon Soysuz’un bu terör dalgasını etkisiz hale getiren kişi rolünü oynaması ihtimali üzerinde durulmalı.

Mehmet Fahri Sertkaya