Size o aracıları ben gönderiyorum. Tedbirde aşırı gitmenin lüzumu yok. Selamımı da gönderdim, mesajlarımı da ama geri durdunuz. Fazlasıyla tedbirli durdunuz.

Çok yakında açıkça sahaya ineceğim ve kimsenin bunu durdurmaya gücü de yok. Bu güne kadar çok tedbirli olunarak gelinmiş olunabilir, böyle bir usul hakim olmuş olabilir ama bu günlerde bu usul değişti, iyice değişecek. Sizin de “açıkça” aramızda olmanız gerekiyor. Siz zaten baştan beri bizi biliyorsunuz. Fazlasıyla endişeye ve tedbire mahal yok. Benim elimin uzanamadığı yer yok. Sözümün geçmediği saha yok.

Arkadaşlarımı dinleyin, sonra sahaya “açıkça” inip gerçekleri konuşun. Artık zamanı geldi.Muhterem hocam!

Mehmet Fahri Sertkaya