Yapacağım bazı anlaşmaların bozulmasına da sebep olmuştu.

En hakikisinden bir vatan haini ve insan şeytanıydı.

St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz da öldü, hakikati gördü.

Mehmet Fahri Sertkaya