Hainler yatağı Filistin…

[A. İ. kişisinden iletildi]
Hocam dikkatimi çekti Filistin için sokağa dökülenler Doğu Türkistanı hiç düşünmüyorlar görmüyorlar ordaki kardeşlerimiz müslüman değilmiş gibi kimsede çıt yok üzülüyoruz.

[A. İ. kişisinden iletildi]
Farklı bir algı oluşturulmuş dünyada sadece Filistin zulme maruz kalmış gibi, kendi firavunlarina bile bu tepkiyi gösteremiyorlar ama Filistin için sürekli tepkiler.

Mehmet Fahri Sertkaya, [11.05.21 13:55]
Yıllardır yazıyorum ya bu konuda da hepsi samimiyetsizler. Damarlarını kessek kan değil Türk düşmanlığı ve ehl-i sünnet düşmanlığı akıyor. Müslüman değiller bunlar, İslamcılar. Müslümanlık bir yüksek tepede, bunlar ayrı bir tepede… Aralarında uçurum kadar fark var.

Filistin Devlet Başkanı, Uygur Türklerine zulüm meselesinde açıkça ve resmen Çin’in tarafını tutuyor. Bunlar Filistinlilerin iyi günleri… Bakalım Allah onlara daha neler yaşatacak.

Kerbela’dan bu yana açıkça zalimlerin safını tutan, son seferinde Osmanlı’ya adice ihanet eden, şu zamanda da gayr-i müslimlere dost olup müslüman Türklere düşman olabilen acayip bir millet Filistinliler… Gerçekte onların çoğu Arap kökenli de değil. Acem, Süryani, Ermeni, Keldani karışık kökenlerden geliyorlar. Şiilikleri de yalan, aslında ya Mecusiler ya Komünistler. Dünyanın markalaşmış çok sayıda komünist lideri de aralarından, Filistin’den çıktı zaten.

Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın