Vahim seviyede ihanettir

Bütün metalciler satanist olmasa da metalcilerin ezici çoğunluğu satanisttir. Metal müzik akımı, insanları satanistliğe çeken bir yoldur. Kpop da meşru/masum bir müzik akımı değildir. Türkiye’de hiçkimseye ibnelik hürriyeti verilemez, verilmeyecektir. Türkiye’yi devlet gücüyle, AKPKK, CHPKK ve benzerlerinin gizli ittifakıyla ibneleştirmeye dönük ihanetler ve zulümler, son zamanlardaki müdahalelerimizle çökmüştür.

Terör örgütlerine ve teröristliğe yönlendiren müzikler de masum ve meşru değildir. Gençler, hayatın sarsıcı gerçeklerini bilemeyebilirler. insanların gerçek yüzlerini, numara yapabilme kabiliyetlerini, sinsiliklerini ve dünyadaki insanlık/ahlak düşmanı muhtelif gizli örgütlerin kullandığı teknikleri bilemeyebilirler. Büyükleri ve hükumetleri, onların yerine tercihler ve yasaklamalar yapmak hakkına ve mesuliyetine sahiptirler. Arabesk müzik bile hatta boks bile dünyanın bütün hükumetlerince yasaklanmalıdır. Sadece müzik akımları değil, televizyon, radyo, kitap, dergi hatta sosyal mecralar üzerinden yapılan sinsi yönlendirmeler de yasaklanır, yasaklanmalıdır. Bu tarz yasaklamalar insanların ruh ve beden sağlığını korumaya dönüktür, hukuka uygundur, zaruridir, devletin temel vazifelerinden biridir.

Dünyanın bilmem kaç tane dininde en temel ve ortak inanç esaslarından biri de cinlerdir. Cinler hakkında, televizyon kanallarında açıkça “cin, cinler” denilerek konuşulmasının yasaklanmasını bile meşru gören Türk ve Müslüman gibi görünüşlü hainlerin asıl hedeflerinin, gençlerin hayatını güzelleştirmek ya da hürriyetleri genişletmek olmadığı gözler önündedir. Maksatları, İslam’ı, müslümanları, ahlakı, namusu, edebi, iyi niyeti yani bütünüyle alemin nizamını ve dolayısıyla insanlığı yok etmek ve dünya insanlığını felaketten felakete sürüklemektir. Devamında da sonsuz cehenneme sürüklemektir ki satanistlerin yani İblis’e kulluk edenlerin en temel gayesi/hedefi de budur. Henüz tamamen satanistleşmemiş olsalar da misyoner tarikatlarının hedefi de budur. Misyoner tarikatları Türklerin Hristiyanlaşması hususunda ümitsizdir ve “öyleyse dinsiz, ahlaksız, namussuz olsunlar, her manada çöksünler, kendi dertleriyle boğuşsunlar” temel görüşüyle hareket etmektedir. Şurada burada “Türk gençlerinin çoğu deist oldu” propagandası yapanların dahi çoğu gizli Hristiyan kişilerdir.

Bu gerçekler meydanda olduğu halde hala satanistliğe, ibneliğe, teröristliğe, kötülüğe, ahlaksızlığa sevk eden akımların hoş, masum gösterilmeye çalışılması, sadece bu millete değil, gelecek nesillerle birlikte bütün insanlığa ihanettir.

Bu derece vahim ihanetler içinde olan kişilerin, partilerin genel başkanı ya da hükumet mensubu olarak ihanet faaliyetlerine devam etmelerine izin vermek ihtimali bile düşünülemez. Böyle kişiler meydan yerde sallandırılmalı ya da hiç değilse şimdilik bir daha çıkamamak üzere zindanlara doldurulmalıdır. Bunu derhal yapmayan devlet yetkilileri de vahim suçlar işlemektedir ve zamanı gelince cezalandırılırlar.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve çetesinin hatta tamamıyla altılı çetenin, terör, misyonerlik, kara paracılık, din ve namus düşmanlığı bağlantıları/ittifakı somut delillerle kolayca ispat edilebilmektedir. Bunların bu kadar yüksek seviyede suçları, ihanetleri işlemek için yurt dışından fonlandıkları da somut şekilde ispat edilebilmektedir. Öyle ise adli yetkililer vazifelerini yapmalıdır. Yapmayanlar da bunlarla aynı sınıfta görülüp bunlara yapılan aynı müdahaleler yapılmalıdır.

Gençlik başta olmak üzere Türk milletinin üzerine binbir türlü sinsi ve insanlık dışı tuzaklar kurulmasına daha fazla müsaade edilmemelidir.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın