Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır. Buraya daha önce de yazdım ki bu sessizliğin karşılığı daha dünyada bile çok çok ağır olacak. Başlarına neler neler gelecek. Hepsi de ibret-i alem olacaklar.

Mehmet Fahri Sertkaya