İnsanoğlunun sadık hizmetçileri; Atlar…

Atların ehilleri olduğu gibi sürüler hâlinde yaşayan yabânîleri de vardır. En meşhur at ırkları Arap ve yine menşei Arap atına dayanan İngiliz atıdır.

Atlar, otla beslenir, fakat geviş getirmezler. Atların ömrü ortalama 20 ilâ 30 sene arasındadır. Bir yavru on bir ayda dünyaya gelir. Doğduktan birkaç dakika sonra ayağa kalkarak anasını tâkibe başlar.

Atların saatte 60-70 km hızla koşanları vardır. At, insanlara hizmet eden hayvanların en kâbiliyetlilerindendir. Harp meydanlarında, ulaşımda, yük taşımada, cirit oyunlarında ve günlük hayâtın her safhasında kullanılmışlardır.

Atlar silah ve top sesine kolaylıkla alışırlar ve terbiye edilmeye meyillidirler. At, cesur ve atılgan olduğu gibi aynı zamanda sahibine son derece itaatkârdır. İstenirse doludizgin gider, dörtnala koşar veya aheste yürür.

Atın gözleri başının üzerindeki iki çıkıntı üzerinde yer aldığı için kendilerine yaklaşan tehlikeyi çok önce fark ederler. Atların bir husûsiyeti de ayakta uyumalarıdır. Yatarak uyudukları nâdirdir. Asîl atlar hasta veya yaşlı olmadıkça yatarken görülmek istemezler.

Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın