Prof. Dr. Canan Karatay bu gerçekleri en başından beri bu kadar net ifade ediyordu da sonra birden ona ne oldu? Neden sustu? Tehdit mi edildi? Susturuldu mu? Zihin kontrolü mü uygulanıyor? Neden televizyon kanallarında görünmüyor? Neler döndü, dönüyor?

Dünya genelinde korona yalanlarını en başından beri en net şekilde ifade eden gerçek bilim adamlarının hep sıkıntılarda olduğu, başlarına bir şeyler geldiği anlaşılıyor. Hususiyle Afrika kıtasındaki devlet reislerinin, korona yalanlarını gün yüzüne çıkartan açıklamalar yaptıktan bir süre sonra öldürüldükleri de biliniyor.

Dünyanın her yerinde, şu korona da korona dedikleri vakaların bilmem kaç katı grip vakası yaşanıyordu, hala yaşanıyor. Bunların bazıları da çok ağır vakalar halinde yaşanıyor ve eskiden beri vefatlara da sebep oluyor. Son yıllarda, Ankebut Ağının kontrolündeki devletlerde, bu vakalara da hep korona teşhisi konduğu, PCR testlerinin itibar edilir bir yanı olmadığı açıkça gözler önünde…

Gerçek sahibi CIA olan Facebook’un, Instagram’ın, WhatsApp’ın, Google’ın, Youtube’un, Twitter’ın ve benzerlerinin, hukuk ve bilim tanımaz tavırlarla, kendilerini devletlerin otoritelerinin ve adalet sistemlerinin üstünde gören tavırlarla ve son derece art niyetli davranışlarla, korona gerçeklerini anlatan herkesi hatta dünyaca en saygın profesörleri ve yayın organlarını bile sansürlediği, engellediği, kapattığı açıkça gözler önünde… Dünya kadar vahim suçun vahim delilleri ve bağlantıları açıkça gözler önünde…

Bütün insanlığa kastedilmiş olduğu açıkça gözler önünde… Bu vahşi sistemin, insanlığı felaketten felakete sürüklemeyi vazife edinecek kadar ayardan çıkmış olan Ankebut Ağının, dünyanın onlarca ülkesinde adalet sistemlerinin işleyişini de bozduğu açıkça gözler önünde… O halde, yeniden onlarca ülkede eş zamanlı olarak bu virüs oyunlarının artırılmak istendiği, insanların canlarına, organlarına, evlatlarına, paralarına kastedildiği şu günlerde, bütün bu ülkelerde, bütün bu milletlerin aynı anda isyana kalkması ve Ankebut Ağını, bu ağa çalışan hükumetleri ve ayrıca siyasi, adli, askeri bütün yetkilileri dünya genelinde yok etmesi şart olmuş.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

What’s happened?

Prof. Dr. Canan Karatay was expressing these facts so clear from the beginning, then what happened to her? Why she is silent? Was she threatened? Was she silenced? Is mind control applied? Why does she appear in television channels? What happened and has been happening.


It is understood that the real scientists who are the most clearly expressing corona lies all over the world are in trouble and something has been happening to them. It is known that the state heads in African continent are killed after revealing the explanations of the corona lies.


In all over the world the flu cases were being experienced more than the cases of the corona, still experiencing. Some of these are experiencing in very heavy cases and have caused the deaths since before. In recent years, in the states under the control of the Cobweb Cult, it is clear that these cases are always diagnosed with corona, as well as the PCR tests are not reliable.


Facebook, Whatsapp, Google, Youtube, Twitter etc. , whose real owner CIA, with the attitudes of ignoring law and science, with attitudes that sees themselves above the authorities and justice systems of the states and extremely ill-intented behaviors, it is clearly obvious that they have expurgated, hindered, closed everybody who has expressed the facts of the corona even if they are the most respected professors and broadcasting organs. It is clearly in the glare of publicity of a world of the grave evidences and lots of grave crimes’ links.


It is clearly in front of the eyes that it was meant to all humanity … In the glare of publicity, the wild system, the Cobweb Cult that has been tuning enough to task the humanity disaster to disaster, has disfunctioned of justice systems in tens of countries of the world.Then in these days it is asked to increase these virus games simultaneously in tens of countries, people are meant to their bodies, their son, their money in which in all these countries, destroying all officials of political, judicial, military who work for the Cobweb Cult and rebelling of all these nations have become inevitable.