Etiket arşivi: suni afet

Kısasa kısas

Yakanı, yakarlar. Yıkanı, yıkarlar. Öldüreni, öldürürler. Topluca öldüreni, topluca öldürürler. Sivilleri öldürenin sivillerini de öldürürler. Süründüreni, süründürürler.

Buna hukukta “kısas” denir. Bağıra, çağıra ağlayamayacaksınız, lüzumsuz gürültü çıkartmayacaksınız. Sessizce öleceksiniz ve kalanlarınız da sessizce ağlayacaklar. “Ettiğimizi bulduk. İşte biz diğer milletlere bunca zamandır bunu yapıyorduk. Lanet olsun bize, biz insan değiliz.” diyeceksiniz.

Şimdiden hazırlayın kendinizi ve topluluklarınızı…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Karadeniz’de afet yaşanma ihtimali yüksek

Birkaç yıldır Karadeniz bölgemizde çok şiddetli seller ve toprak kaymaları yaşanacağını haber veriyorum. Birkaç müstakil hadise yaşandı ama asıl tehlike geçmedi, daha yaşanmadı. Çok büyük ihtimalle, çok yakın gelecekte o büyük afetler de peşpeşe yaşanacak.

Kimse ihtimaller yapmasın ve ailesini de tehikeye atmasın. Vatansever idare adamları da fısıltı gazetesini yayınlasın. Bir yandan da imkan dahilinde devlet gücüyle tedbirler alsın.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Kasıtlı olarak devletin imkanları seferber edilmiyor


Devletimizin imkanları şu günde bile hala seferber edilmedi. Afet bölgesine yeterli sayıda seyyar tuvalet ve banyoyu kasıtlı olarak göndermiyorlar. Kasıtlı olarak bir an önce sabit tuvaletler ve banyolar yapmıyorlar.

Kasıtlı olarak su kaynaklarını korumaya almıyorlar. Kasıtlı olarak gerekli ve yeterli ilaçlama yapmıyorlar. Kasıtlı olarak bölge halkını bu hususlarda yeterince bilgilendirmiyorlar, eğitmiyorlar.

Çünkü bölgede bulaşıcı hastalıkların yayılmasını ve bölge nüfusunun iyice kırılmasını istiyorlar.

En başından beri hazırlıksızlık, koordinasyonsuzluk ve eğitimsizlik değil, kasıt var kasıt… Hala bunu kabullenmeyenlerin ve açıkça ifade edemeyenlerin de bölge halkına ve Türkiye’ye bir kastı olmalı.

Bu planlar kapsamında Irak’ın başındaki hainlere de çok paralar verildi, veriliyor. Onları da sahada aktif olarak kullanacaklar.

Acele etmeleri lazım, çünkü oraları hep mfs alacak diye panik halindeler. Bu nedenle İran’a da müdahaleler yapmak isteyecekler. İrandaki Türkler başta olmak üzere bütün halklar, şimdiden büyük afetlere ve işgal teşebbüslerine hazır olmalılar.

Tayyip, bölgedeki aşiretlerin kendine ihanet etmeyeceğine kani olmuş. HDPKK ile de zaten beraber çalışıyor.

Uzaydaki muhtelif uydu grupları üzerinden şu anlarda Türkiye’ye zihin kontrol sinyalleri yoğun olarak gönderiliyor.

Halkın idraksiz, tepkisiz olması isteniyor.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Yeraltında düzen iyice bozuldu


Kocaman yeraltı şehirlerini kocaman tünellerden terk eden uzaylı türler var. Lakin sığınacak yerler bulmakta zorlanıyorlar.

Onları kabul eden diğer şehirleri de bozacağız, patlatacağız, yıkacağız, herkes bilsin. Eden bulur. Suni afet öyle olmaz, böyle olur. Onlarla beraber helak olmak isteyenler, onları şehirlerine kabul etsinler.

Amerika kıtasının altındaki uzaylı şehirlerinin bir kısmı da hiç iyi halde değil. Onların da peşini bırakmayacağız. Onlarla beraber helak olmak isteyenler, onları şehirlerine kabul etsinler.

Geceden bu yana yerin altında ya da üstünde ölenlerin sayısını tahmin edebilmek bile çok zor iş. Çok yüksek sayıda leş var.

Yerin altında düzen iyice bozuldu. Deccal’ın ve İblis’in yönlendirdiği gibi yaşamak istemeyenlerin sayısı artıyor. İsyan seviyesine gelmiş uzaylı türler var. Deccal ve iblis, adamlarını sevk etmekte zorlanıyor ve bir kısmını tehditle sevk edebiliyorlar.

Yerin altındakiler, bilinen tarihleri boyunca böyle şeyler yaşamamışlar. Yaşadıklarına inanamıyorlar ama bu kısmı hala fragman… Asıl kısım başlamadı ve başlayınca filmin adı da konacak: Dabbetül arz…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

..

Otağ çadırlar yaygınlaşacak

Şu andan sonra çadırlar değil, otağlar hazırlatılacak, sahaya gönderilecek ve ihtimal dahilindeki diğer afetler için de yedeklenecek.

Konteyner siparişlerinden öncelikli olarak otağ sipariş edilecek. Dünya üzerindeki bütün imalatçıları seferber edilecek. Hemen Türkiye’de otağ imal edilecek birkaç büyük imalathane tesis edilecek. Çok hızlı, çok kaliteli, çok tasarruflu şekilde imal etmek hemen mümkün. Bunlar doğru malzemeler ile imal edilir ve doğru yerlere doğru şekilde kurulursa, içindeki aileler kara kış ya da sıcak yaz şartlarında hiç zorlanmazlar. Senelerce bunların içinde idare edebilirler.

Afet bölgesinde ailelerin çoğu birkaç sene için otağ içinde yaşamaya sevk edilecekler. Sonra yeni nesil inşaat teknikleri ile evler yapılacak. Çimento ve beton kullanılmayacak. O vakte kadar evler fabrikalarda seri şekilde imal edilir ve sahada bir gün içinde her şeyi ile montajlanır olacak. Birkaç ayda yüz binlerce mükemmel kalitede ve depremlere “bana mısın” diyen ev üretilip montajlanabilecek.

Afet bölgesinde klasik sistemle evler yapmaya, siteler kurmaya ya da oralara konteyner şehirler kurmaya kimse girişmesin. Büyük zarar ederler.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi