Etiket arşivi: Metafizik Savaş

Her yerden ölüm yağacak


Dünya genelinden bütün metafizikçiler, metafizik sahaya bir baksınlar.

İblis’in çok çok özel ve güçlü cinlerinin bile yerlerde olduğunu görsünler.

Dünyalı ve uzaylı insanlar arasından büyücülerin, ayincilerin, medyumların acınası hallerini ve sayısız leşini görsünler.

Bize saldırmalarını geçelim, kendilerini savunamaz haldeler. Bir de bunlar mı liderleri, hükumetleri, orduları/askerleri, uçakları, donanmaları, gemileri, denizaltıları, uyduları, makineleri, cihazları, araçları, fabrikaları, mekanları bizden koruyacaklar? Komik…

Bu dünyanın hakimi biziz… İnsan gibi yaşamamakta, İblis’e uymakta direten herkesi de cehennemde yaşamaya gönderiyoruz, göndereceğiz.

Allah, İblis’e, anlaşma gereği kıyamete kadar ömür vermemiş olsaydı, o aciz İblis bu gece de kesin ölürdü. Daha hayatta olduğum sürece, o İblis’i her fırsatta ölmekten beter edeceğim. Ölümsüzler denilen küçük çeteceğinin üyelerini ise bu güne kadar olduğu gibi, bu gece de olduğu gibi, hep öldürmeye devam edeceğim. Ki yok… Kratis yok. 512 yok… Adını hatırlamadığım onlarca yaveri yok. Çoktan öldüler.

Bundan sonra, bana güç yetiremeyip de ekiplerime saldıracakların akıbetleri hep böyle olacak…

Ben İblis, mühür, ölümsüz, yaver de tanımıyorum. Ben dünyaları, gök adaları bile tanımıyorum. Bu gezegende acı, göz yaşı, sömürü, namussuzluk, LGBT, dinsizlik, çıplaklık, hastalık, terör, insan ve organ kaçakçılığı, satanistlik, ayincilik, büyücülük yok edilecek. Buna kimse mani olamayacak.Mani olmaya çabalayan insan, cin, dünyalı, uzaylı herkes, bütün devletler yok edilecek. Yer altı şehirleri de yok edilecek.

Her yerden, her yerden ölüm, kaza, bela, patlama, yangın, yıkılma, çökme, obruk, tren, uçak, gemi haberleri gelecek. Yanıyor dünyanın insan şeytanları ve şeytanca sistemleri…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Güney Kore’de hükumetin düşmesi çok yakın duruyor

Sonrasında gelecek hükumet/ler de sorunları çözemeyecekler. Bundan sonra Güney Kore’nin safha safha eridiği, güçsüzleştiği, krizlerde savrulduğu “açıkça” görülecek.

Ben böyle önden yazıp haber veriyorum ve ilgilileri ikaz ediyorum diye, Ankebut Ağının çırpınıp bir şeyler yapmaya çalışması, engellemeye çalışması, sadece süreci uzatabiliyor, sonucu değiştirmiyor.

Söylediğim gibi, çok ileri seviyede yoldan çıkartılmış bir ülke/millet olan Güney Kore’yi, insanlığın iyiliği için çökerteceğim. Güney Kore firması gibi görünen ama İngiltere tarafından idare edilen o dev şirketleri de bu maksatla çökertiyorum, çökerteceğim.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

“Kimsenin öldüremeyeceği kullar yarattım”


Hadis-i şerif meali:

(…) Mesih (İsa peygamber) parıldayan yüzüyle başını yere eğince, saçlarından terler damlar. Başını kaldırınca, inci gibi nûrânî damlalar dökülür. Onun nefesini koklayan kâfir derhal ölür. Nefesi, baktığı yere ânında ulaşır. Mesih deccâlin peşine düşer, onu (Kudüs yakınındaki) Bâbülüd’de yakalayıp öldürür. Sonra Îsâ aleyhisselam, Allah Teâlâ’nın kendilerini deccâlin şerrinden koruduğu birtakım insanların yanına gelir, onların yüzlerini okşayarak deccâl fitnesinin sona erdiğini söyler ve kendilerine cennetteki yüksek derecelerini haber verir. Bu sırada Allahü Teâlâ, Îsâ’ya (aleyhisselam) vahyederek “Kimsenin öldüremeyeceği kullar yarattım; diğer kullarımı toplayıp Tûr’a götür” buyurur. Allah Teâlâ Ye’cûc ve Me’cûc’ü yeryüzüne gönderir. Onlar tepelerden süratle inip giderler; öncüleri Taberiye gölüne varıp gölün bütün suyunu içer…

(Müslim, Fiten 110. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 59; İbni Mâce, Fiten 33)

Daha önce de izah etmiştim. Bu gibi hadis-i şeriflerde “nefes”ten kasıt, metafizik kabiliyetler. Peygamberler ve yüksek dereceli veliler, bir Huuu diyerek nefes verseler, kıtaları bile yerinden oynatabilirler.

Başka gezegenlerdeki milyonlarca kişiyi bile bir anda ve topluca öldürebilirler.

Hz İsa ile hz. Mehdi’nin, Deccal’ı nasıl öldüreceklerini anlatan hadiste de “nefes”e temas edilmiş. Metafizikle, uzaktan öldürecekler.

Yine bu gibi hadislerde bahsedilen “Kudüs” de aslında İstanbul…

Tur-i Sina da suni bir dağ. Çok gelişmiş bir uzay aracı. Onun yüksek teknolojisi Ye’cüc ve Me’cüc’ün yani yeşillerin ve grilerin elinde bile yok. Yeşillerin ve grilerin ana gezegenlerinde de o teknoloji seviyesi yok. Buraya gelecekler, dünyanın her yerindeki millet denemez sürüleri eş zamanlı olarak imha edecekler, o sırada hz İsa, hz Mehdi ve az sayıdaki gerçek mü’minler Tur-i Sina içinde olacaklar, muhafaza edilecekler. Yeşiller ve griler, Tur-i Sina’ya hiç zarar veremeyecekler.

Böylece hz Nuh’un yaşadığı en büyük/sarsıcı hadisenin çok benzerini hz Mehdi de yaşamış olacak. Hep söylediğim gibi, hz Mehdi, bütün büyük peygamberlerin yaşadığı büyük hadiselerin çok benzerlerini yaşayacak. Büyük peygamberler nelerle imtihan olmuşlarsa, o imtihanların hepsini verecek, geçecek.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi