Etiket arşivi: Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman, bize anlatıldığı gibi muteber, adil, cesur bir kişi değildi


Tam aksine olarak çok sorunlu tavırları, kararları, inanışları olan lüzumsuz bir kişiydi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın süt kardeşi olan Trabzonlu Yahya Efendi hakkında anlatılanlar da doğru değil. O da çok sorunluydu ve masondu.

Osmanlı devleti, İblis’in projelerinden bir projeydi. Onca güzellikler de yaşandı. Kandırılan çok geniş müslüman kitleler de oldu, çok kahramanca şeyler de yaşandı ama bu, acı gerçeği değiştirmez. Osmanlı’yı gerçekte kimin kurduğu da köklerinin aslında kimler olduğu da belli değil. Bu husustaki bilgilerin de doğru düzgün sıhhati, kaynağı yok. Osmanlı devletinin tarihi boyunca, idareci kadronun çoğu gizli Hristiyanlardı, gizli Yahudilerdi, gizli satanistlerdi. İlmiyye sınıfından olanların arasında da bunlardan doluydu. Devlet sistemi, gerçek müslümanların eline bırakılmıyordu. Oyun içinde oyunlar dönüyordu. Müslüman millet çok kandırıldı ve sömürüldü. Bu konulara dair de geçmişte yayınlar yapmıştım.


İsmail Ernur Yılmaz da bir gizli Ermeni. İkinci ismi ve soy ismi de gizli Ermeni şifrelemesi. Üfürükçünün teki ve sefil bir varlık. Münafığın, aldatıcının teki.

Koray Kamacı da bir gizli Ermeni. İsmi de soy ismi de gizli Ermeni şifrelemesi. Pek çok gizli Ermeni’de olduğu gibi, onda da Çingene kodları/genleri hala çok baskın. Koray’ın paslaştığı kişilerin neredeyse tamamı gizli kişiler ve hepsi birbirlerini biliyorlar.

İsmail Ernur ve Koray Kamacı… Bunlar gizli Ermeni ve aldatıcı kişiler olmasalardı, gerçek sahibi CIA olan Youtube, bizi büyük bir kararlılıkla sansürlediği gibi, onları da sansürlerdi. Kanalın ya da ilgili kanalların, yüz binlerce aboneye, milyonlarca izlenmeye ulaşmasına asla izin vermezdi.

Türk rolü oynayan ve çağdaş olduklarını iddia eden malum kripto çevreler de bunlara durmadan saldırırlar, sorunlar çıkartırlardı. Bize olduğu gibi, onlara da davalar yağmur gibi yağardı. Bunların hiçbiri yaşanmıyor, çünkü sistem ve sistemin mensupları, bu ikilinin de gerçek kimliklerini ve bağlantılarını biliyorlar.

Bu ikilinin son zamanlarda “metafizik istihbarat” iddiasıyla yaydıkları bilgilerin bir kısmı doğru, bir kısmı ise uydurma ve yalan yanlış bilgiler.

Hem metafizik istihbarattan doğru düzgün anlamıyorlar ve sık hatalar yapıyorlar hem de isabetli oldukları pek çok şeyi doğru şekliyle anlatmak ve müslüman millete faydalı olmak istemiyorlar.

Akademi Dergisi’nin estirdiği rüzgarların peşinden giderek kendine ikbal hazırlamak isteyenler de çok… Gidiyormuş gibi, destekliyormuş gibi görünerek tahrifat yapan, zihinleri bulandırmak isteyenler de çok.

Metafizik/manevi istihbarat, sadece cinlerden haber almak demek değildir. Zaten cinlere hiç güvenilmez, çok yalancıdırlar. Çok hilecidirler. Bir kişi, şu Ernur gibi, cinlerden gelen haberleri aktardığını iddia ediyorsa, sonra zaten başka ne dediğine bile bakılmaz. itibar edenin ya ilmi yoktur ya da onun da niyeti bozuktur.

İsmail Ernur Yılmaz yalanlar savuruyor. Metafizik istihbaratta geleceğe dair de metafizik veriler toplanabilir. Bu, kahinlik değildir. Yasaklanan şey değildir.

Salih rüyalar da bir metafizik istihbarat kaynağıdır. Dünya görüyor ki biz bu sahada çok iyi seviyedeyiz ve geleceğe dair çok isabetli veriler elde ettik rüyalardan… Zaman geçtikçe bunların bir kısmı yaşandı, bazıları da gelecekte yaşanacak.

Hz. Yusuf’un kıssasından da anlaşılabiliyor ki hz Yusuf, salih rüyaları doğru şekilde tabir ederek, gelecekte neler yaşanacağını isabetle haber verdi. Söylediği gibi de yaşandı. Bu da kahinlik değil. Yasaklanmış olan, haram olan, kahinlik ya da fal türünden faaliyetten değil.

Duru görü de bir metafizik istihbarat kaynağıdır. Durugörü de bir çeşit rüyadır. Bedenin gözlerine gerek olmadan görmektir. Üçüncü gözle görmektir. Uykuda iken görülen rüyalar/görüntüler gibi, uyanık iken görülen durugörü de doğru tabir edilirse, bir istihbarat kaynağı/verisi olur. Ve durugörüde de geleceğe dair şeyler görülebilir. Bu da kahinlik değildir, falcılık değildir, yasaklanan türden bir faaliyet değildir.

Buraya kadar olanları gayr-i müslimler hatta insanlıktan çıkmış üfürükçüler, sahte hocalar, rahipler, hahamlar, budist rahipler, herkes yapabiliyor. Bunları yapabilmek, yani cinlerle konuşup onlardan haberler toplamak… Rüyalar görerek doğru tabir ederek veri toplamak… Durugörü kullanarak isabetle yorumlamak ve veri toplamak… İşte bunları yapabilmek kişiye manevi bir derece, seviye kazandırmaz.

Kişi müslümansa ve Allah rızası için, insanlığın iyiliğini isteyerek bunları yaparsa, sevabını alır. Müslüman değilse ve niyeti de bozuksa, yaptığı için cezasını görür, çeker. Çünkü insanlara zararlar vermek için bu kabiliyeterini kullanır. Çünkü şeytana uyar, nefsine uyar. Günümüzdeki medyumların neredeyse tamamı bu sınıftan olan kişiler.

Metafizik istihbarat dediğimiz şey bunlarla sınırlı değildir. Çok başka yanları da var ve daha fazlasını sadece gerçekten müslüman olan ve gerçekten salih niyetli kişiler yapabilirler. Maneviyatı güçlenmiş ve mesafe almış kişiler yapabilirler.

Kişi, ruhunu bedeninden kendi iradesiyle çıkartarak, hedef bir yere gidebilir ve orada ruhuyla bulunarak veri toplayabilir. Çok uzak yerlere, başka gök adalara bile bu teknikle anında gidebilir ve dönebilir. Bunu cinler yapamazlar. Gayr-i müslim insanlar da bunu hakkıyla yapamazlar.

Durugörü daha çok beynin faaliyetleri ve bedenin hususiyetleri ile alakalıdır ve sınırlıdır. Lakin kalp gözü de vardır. Kalp ile de vücudun gözlerine gerek kalmadan çok şeyler görülebilir. Bunu da gayr-i müslimler yapamazlar. Kalple görmek, durugörü/medyumluk ile kıyas götürmeyecek kadar ileri bir şeydir.

Bitmedi… Kişinin kalbine ilham da gelebilir. İlham da bir manevi/metafizik istihbarat kaynağıdır.

İnsanın beynine, kulaklara ve gözlere hiç gerek kalmadan görüntü de ses de gönderilebilir. Hiç parazit, hışırtı olmadan, çok net sesleri ve çok net görüntüleri beyinden beyinden göndermek ve görüşme yapmak mümkündür. Buna telepati deniyor günümüzde… Bu şekilde haberleşmek de bir metafizik istihbarat tekniğidir. Bu da müslim ya da gayr-i müslim herkeste olabilir, görülebilir.

Lakin kalbe gelen ilham ise bunun çok ilerisidir ve gayr-i müslimler ya da müslüman olsa da maneviyatı zayıf olanlar bunu yapamazlar.

Kalbe gelen ilhamda da aldanma ihtimali vardır. Çünkü ilham şeytandan/cinlerden da meleklerden de mürşid-i kamilden de doğrudan Allah ü tealadan da gelmiş olabilir. Bunda aldanmamak için de İslami ilimlere vakıf olmak gerekir. Hakiki bir mürşid-i kamile tabi olmak gerekir.

Yine bitmedi… Yeterli manevi dereceye sahip müslüman bir kişi, daha önce yaşamış ve vefat etmiş bir kişinin ruhu ile de görüşebilir. Bu da metafizik istihbarat kaynağıdır.

Yeni ölmüş birinin başına gidip onun ruhuyla görüşebilir. Bir mezarın başına gidip de çoktan ölmüş bir kişinin ruhuyla da görüşebilir.

Hiçbir yere gitmeden, oturduğu yerden, geçmiş peygamberlerin, mürşidlerin, velilerin ya da şehitlerin, sıddıkların, salihlerin ruhları ile görüşebilir. Onlarla istişare edebilir.

Yine bitmedi… Müslüman kişi, melekleri net şekilde görerek onlarla konuşabiir, onlardan da istihbarat toplayabilir.

Müslüman kişinin…
– Rüyalarla
– Durugörü ile
– İlham ile
– Ruhaniyetlerle görüşerek
– Meleklerle görüşerek

geçmişe ya da geleceğe dair malumat toplaması da mümkündür. Bu, Allah’ın izni ve takdiri ile olur. Bu, kahinlik ya da falcılık değildir. Allah’ın ve resulünün yasakladığı şeyler, kahinlik, cincilik, falcılıktır.

Kahinlik/üfürükçülük, gizli Ermeni İsmail Ernur’un ve benzerlerinin yaptığıdır ve yasaklanmıştır. İnsanların cinlere tabi olması, onların her haberine itibar etmesi kahinliktir.

Kaldı ki Ernur Yılmaz’ın da durugörüsü var. Geleceğe dair de görüşler görüyor ama dürüst olmayıp sahtekar olduğu için, menfaatine uymadığı için “Metafizik istihbarat gelecekten bilgi vermez” mealinde konuşup yuvarlayıp geçiyor.

Adama sorarlar, “Bir ya da birkaç cini başına topladın. Soruyorsun, anlatıyorlar. Sen de millete anlatıyorsun. Bunlar kesin bilgiler de değil diyorsun ama insanların kafaları, inançları karışıyor. Neye nasıl karar verecekler? Hangi devirde, hangi gerçek müslümanda, hangi gerçek alimde, velide senin bu yaptığının yapıldığı görülmüş? Aksini yaptığını iddia ederken, apaçık şekilde kahinlik yapıyorsun. Sen kimi kandırdığını zan ediyorsun?” diye…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

İslam’da kardeş katline ruhsat yoktur

B. D. T (Akademi Dergisi takipçisi) :

Şu son yazınızı okudum. Fatih mi diyeyim Fatih Hz.leri mi şaşırdım. O zaman beşikteki kardeşleri kim katlediyor. Biz yıllarca şeriat için mübah diyenleri mi savunduk. Bunun aslı nedir?

Mehmet Fahri Sertkaya:

V.a.s.

Hukukun temel kaidesidir, suçu olmayan masumdur ve cezalandırılamaz. Yarın bir cani, bir katil olma ihtimalin var diye seni asmaya kalksalar, ne dersin? İslam alimleri de adli tıpçılar da hem fikirler ki her insanın içinde bir şeytan uyuyor. Buna rağmen, insan o şeytana uymadan, cezalandırılması gereken suçları işlemeden asla cezalandırılamaz. O çocuklar masumdurlar. İslam’da kardeş katli diye bir şeye ruhsat yok. “Ekseri ulema cevaz verdi” denmiş, asırlardır neden kimse o ulemanın isimlerini sıralayamamış. Aslında çok basit bir ihanet oyunu oynanmış. Üzerine altı asır geçecek de “Hani Roma fethedilmedi hala?” diye soran pek olmamış, olmuyor. Hz. Osman efendimiz de İstanbul’un fethinin ahir zamanda olacağını haber vermiş. Bu kirli oyunu meydana çıkartan daha pek çok husus var ama birden anlatmak fazlasıyla sarsıcı oluyor. İnsanlar biraz araştırmaya baksalar, kendileri de bulacaklar, görecekler.

Bizim ölçümüz Kur’an ve sünnet, Osmanlı değil… Osmanlı hatasız, kusursuz değildi. Çok güzelliklerin, çok hizmetlerin yanında çok sıkıntılı yanları da vardı. Belki de Osmanlı padişahlarının yarısı biyonik robotlardı ya da kendilerini gayr-i müslim gören kişilerdi. İkinci Abdülhamid’de ve Kanuni’de bile ciddi sıkıntılar var. Gerisini var sen düşün.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi