Etiket arşivi: Irak

Acil bölgesel kalkınma

Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak ve Güney Azerbaycan’ın dahil olduğu “Acil bölgesel kalkınma” projesini konuşmalıyız, görüşmeliyiz, şekillendirmeliyiz ve en kısa sürede uygulama safhasına geçmeliyiz.

Sömürgeci devletler, bu günden sonra dünya genelinde daha büyük bir hızla çökmeye başlayacaklar, gerçekleri milletlerinden saklayamaz olacaklar ve bütün dünyada sert mali, siyasi, askeri fırtınalar dinmek bilmeden esecek. Bu sırada İstanbul’un önderliğinde bölgesel bir dayanışma ve acil kalkınma hamlesi yapmamız, fırtınalara karşı mukavemetimizi artıracağı gibi, zor günleri fırsata çevirmemizi de sağlayacaktır. Bölge, insanlık tarihinin tamamına yakın bir kısmında olduğu gibi, günümüzde de dünyanın kalbi, merkezi konumuna geri dönecektir.

Asırlardır kesintisiz devam eden batı sömürücülüğüne rağmen bu bölge, derhal ayağa kalkmayı sağlayacak yeraltı ve yerüstü zenginliklerine ve yetişmiş/eğitimli teknik insan gücüne sahip…

| mfs – Ezber bozan – Akademi Dergisi

Son dönemecin son kısmındayız


Bütün Türk/İslam dünyasına şu müjdeyi vermek istiyorum ki karşımızda artık doğru düzgün bir Ankebut Ağı unsuru kalmadı.

Son bir hafta içerisinde dünyanın dört bir yanında peş peşe “sessiz zaferler” kazandık. Ankebut Ağı bütünüyle perişan halde. Kontrolündeki ülkeler/liderler, sorunlar yığınıyla mücadele etmeye çabalıyorlar. Eski havalarından eser yok şimdi. Bütün planlarını, kararlarını yeniden, yeniden ve yeniden çalışıyorlar. Ne yapabileceklerini bile bilemiyorlar ki o şartlarda nasıl planlar yapsınlar, kararlar alsınlar ve yapıp alsalar neye yarar. Bu halleri, bazı yerlerde silahlı çatışmalar yaşanmasına sebep olabilir ama onlar da neticede bize yarar. Üstelik silahlı çatışmalardan da kaçınıyorlar, kaçınmak zorundalar. Başta paraları yok. Mali krizleri görünenin çok çok üzerinde… Birkaç haftaya kadar iyice kontrolü kaybedecekler. Sonra doğru düzgün orduları da yok. Ne uğruna savaşacakları bir değerleri var, ne savaşabilecek askerleri var, ne de ihtiyaç duydukları askeri araçları, cihazları ve mühimmatları var.

Tayyip, Bohçalı ve ortak çeteleri artık tamamen hükümsüz kaldılar. Hain Ankara hükumetini istesek şimdi açıkça da ezer, siler, yok ederiz. Bunu bu güne kadar yüzlerce kere yapabilirdik ama sonrasında iktidarda kalmamız çok zor olurdu. Dünyadan tarafların da artık buna mani olma hatta direnme gücü yok. Artık hem indirebilir hem de dünya dengelerini daha da lehimize olacak şekilde ayarlayarak iktidarda kalabiliriz. Üstelik çok kısa zamanda ülkemizi ve müttefiklerimizi adeta uçuşa geçirebiliriz.

Çin’e ve onunla bağlantılı her tarafa, her şeye çok dikkat edilmeli. Çok kısa süre sonra daha büyük, şiddetli ve görülür şekilde savrulacak o Çin… Peşinden pek çok tarafı da savuracak. Pek çok sahada krizleri aynı anda yaşayacak ve taşıyamayacak. Kimse, Haberal ve yakın çetesi bile, Çin ile Rusya’yı kontrolünde tutamayacak. Haberal’ı ayaklarından asmaya başladım bile… Çin ve Rus halkları için de önce çok sıkıntılı, sonra çok iyi zamanlar geliyor. Eğer isterlerse, bu işlerin sonunda onlar da Ankebut Ağının zulmünden kurtulabilecekler. Lakin siyasi haritalar ve uygulamalar sil baştan düzenlenmiş olacak…

Afrika’da kartlar yeniden karılıyor. Afrika’da İstanbul’la beraber yoluna devam etmek isteyen çok liderler ve toplumlar var. Afrika’yı da Ankebut Ağının zulmünden kurtaracağız. Afrika ile birlikte kazanacağız. Son bir hafta içinde yaşananlar, Ankebut Ağının dünya genelindeki terör örgütlerinin de iyice afallamasına sebep oldu, oluyor. Kara para dengeleri daha da daha da çöküyor.

İran’da işler çok iyi gidiyor. Güney Azerbaycan bizim toprağımız ve Türkiye’ye dahil olacak. Peşinden Irak ve Yunanistan da Türkiye’ye dahil olacak. Miçotakis’in “Türkiye’nin karşısında sadece Yunanistan yok, AB ve NATO var” mealindeki konuşması, her şeyin açıkça itirafı. Biz hiçbir zaman Avrupa’dan ve NATO’dan görülmedik. Hep kullanıldık, basitçe harcandık ve son süreçte gayr-i resmi şekilde de olsa bu teşkilatlara sırtımızı döndük. Tam da zamanında döndük. Bundan sonra yönümüz öncelikle doğuya dönük olacak. Batı, kendi felaketleriyle boğuşurken, sıkıntılarını başta Türkiye olmak üzere doğudan hiçbir tarafa yansıtmamaları ve kendi pisliklerinde boğulmaları üzerine şimdiden planlar kuracağız. Tekrar ediyorum ki kısa süre sonra Avrupa’dan Türkiye’ye toplu göçler başlamasına karşı bile şimdiden tedbirli olacağız.

İsrail çaresizlikten kuduruyor. Bundan sonra Türkiye’deki terör faaliyetlerinin, kara paracılığın, borsa yönlendirmelerinin, ihanetlerin, sömürülerin ve daha başka sorunların arkasında İsrail denilen şer merkezinin de olduğu somut bir şekilde insanlığın gözleri önüne serilecek. Sosyal medya medyumlarının bazılarının görüp de açıkça ifade ettiği gibi, bu sürecin sonunda ortada İsrail denilen bir şey kalmayacak. O kadim toprağımızı da ülkemize dahil edeceğiz. Bu da terörle, kanla, kara parayla, zulümle doldurulmuş Türkiye’nin ve dünyanın iyice nefes almasını sağlayacak.

Suni enerji krizini devam ettirmek için direnen taraflar da boşa direniyorlar. Suni kuraklık, kıtlık projesi için de boşa direniyorlar. Gerekiyorsa daha sert ve yıkıcı hamleler de yapacağım ve kimsenin dünyanın genelinde kuraklık, kıtlık, açlık şartları oluşturmasına izin vermeyeceğim. Bir biyonik robot olan Bill Gates bile şimdiden oyundan düşmüş oldu. Onlarca senedir titizlikle uygulanan bu yönlü planlar, birden ve yıkıcı/bitirici darbeler almaya başladı. Sahanın vaziyetine göre gerekiyorsa kısa sürede daha da ağır darbeler vuracağım.

Bir danışıklı dövüş olan Rusya-Ukrayna sözde savaşı vesilesiyle yapılan her türlü kara para işlerini ani ve sert müdahalelerle baltalayacağım. İnsan, uyuşturucu, silah başta olmak üzere her türlü kaçakçılığın önü kesilecek.

Rusya’ya bu güne kadar nasıl davrandığım herkesin gözleri önünde. Her şeye rağmen başlarındaki hainleri ezmediler, indirmediler ve göre göre felaketlere sürükleniyorlar. Ben artık Rusya’nın parçalanması sürecini de hızlandıracağım. Oralardaki müslim ya da gayr-i müslim bütün unsurların hürriyetlerine kavuşmalarını sağlayacağım.

Anlatılacak o kadar çok şey var ki sesli anlatsam bile saatler sürer. Şunu açıkça ifade ederek bitireyim: son dönemecin son kısmındayız ve Türkiye’de artık pek çok yere somut şekilde, açıkça herkesin gördüğü şekilde müdahaleler yaptıracağım. Ardından bütün Türkiye’yi resmen de elimize alacağız. Ve bunu yaptıktan sonra dünyadaki tarafların nasıl da çaresiz kaldıklarını, nasıl da İstanbul’a koşup anlaşacaklarını göreceğiz. Devletin başına resmen ben geçmeyeceğim ama devletimiz kısa sürede Emir Timur’un devletini bile geçecek.

| Mfs – Ezber bozan – Akademi Dergisi

Son dönemeçteyiz


– Daha önceden de herkese açık bir yazımda ifade etmiştim. Şimdi de tekrar ediyorum. Aramızda karadan bir bağlantı olmasa bile Lübnan halkı, Türkiye’ye bağlanmayı, Türkiye’nin bir parçası olmayı kabul ederse, hile karıştırılmayan bir referandum yapılır ve kısacık süre içerisinde bu gerçekleştirilir. Şu an itibariyle dünyanın askeri, siyasi, mali dengeleri, bu birleşme için çok çok daha uygun. Böyle bir birleşme hem Türkiye halkına hem Lübnan halkına hem de çevre halklara faydalı olur. Muhtelif zenginliklerin/imkanların üzerinde, çok dar şartlarda yaşatılan Lübnan halkı da artık Ankebut Ağına bağlı devletlerin danışıklı dövüşlerinin bir kurbanı olmaktan kurtulur. Lübnan’a da adalet gelir, huzur gelir, maddi ve manevi ferahlık gelir.

– Gürcistan ve Bulgaristan ile de ayrı-gayrı olmanın manası, faydası yok. Karadeniz’i Hazar denizine geniş ve uzun bir kanalla bağlarken… Hazar denizini de Basra körfezine uzun ve geniş bir kanalla bağlarken… Dünyanın hayran kalacağı bir Trakya projesini uygulamaya koyarken… Daha pek çok sanayi, ticaret, ziraat, hayvancılık, eğitim, tıp, inşaat, şehirleşme projelerini uygularken… Toplamda yüzlerce trilyon dolarlık yeni iş/gelir sahaları oluşacak. Bir yandan da Asya ile, Türk dünyası ile birleşmelerimiz çok hızlı süreçlerle tamamlanacak.

Türkiye’nin maliyesi birden uçuşa geçecek. Bu gün Irak, Suriye ve İran denilen, zamanında Londra merkezli sistem tarafından kurulan ve sınırları belirlenen o suni devletler de söz konusu birliğin içinde kalacaklar. Bu topraklar da üzerinde yaşayan topluluklar başta olmak üzere bütün Türkiye vatandaşlarına çok geniş maddi imkanlar sağlayacaklar.

Türkiye, kazanırken kazandıracak. Neden böylesine büyük projelerden, geniş imkanlardan Bulgaristan ve Gürcistan gibi ülkeler/halklar da daha fazla oranda yararlanmasınlar. Türkiye’nin çevresindeki bütün devletler/halklar, bu hususları ciddiyetle ve açıkça konuşmaya, tartışmaya başlamalılar. Zira, önceden haber verdiğim gibi bu süreç devam ediyor ve sona geliniyor. Türkiye hakiki hürriyetine kavuşuyor.

– Güney Azerbaycan’ın yer altı ve yer üstü zenginliklerinin bir an önce, iyi kazandıran şartlarda ve yolsuzluk karışmadan pazarlanması hususunda da muhtelif taraflar açık/somut bir şekilde oturup konuşmalılar. Daha önce de yazmıştım ki kış iyice bastırmadan bölgenin enerji/yakıt satışı hızlanacak ve başta o bölge olmak üzere bütün Türkiye halkının maddeten ferahlaması sağlanacak.

Türkiye olarak son dönemeçteyiz. Daha önce haber verdiğim gibi, son zamanlarda her şey lehimize oldu ve şimdi de haber veriyorum ki bundan sonra da her şey lehimize gelişecek. Aksi ihtimal kalmadı, görünmüyor. Türkiye’nin başına şer gibi görünen şeyler gelse bile onlar da hayra dönecek. O kadar muazzam ve mükemmel bir temel hazırlandı. Bundan sonra Türkiye’yi, gerçek ve adaletli Türklerin elinden alamazlar.

Bütün halklar çok çok geniş fikir, vicdan, inanç, ibadet ifade hürriyetleriyle yaşayacaklar. Teröre ve sömürmeye asla meydan bırakılmayacak. Dini, dili, rengi, mezhebi ne olursa olsun adalet önünde herkes eşit olacak. Lakin insanlığı felakete sürükleyen dini, cinsi, fikri sapıklıklara asla meydan verilmeyecek. İnsanlığa hizmet etmeyi, adaletle idare etmeyi ibadet gören, hayatını bu maksada adayan kadrolar yeni Türkiye’yi idare edecekler.

Öyle ise bütün taraflar bundan sonrasında İstanbul merkezli yeni Türkiye’nin ve yeni dünya düzeninin içinde mi dışında mı olacağına karar vermeli ve bunu ilan etmeli.

| Mfs – Ezber bozan – Akademi Dergisi

Gerçek bir harbe hazır olacağız


Türkiye olarak ordumuzla, milletimizle, her şeyimizle, gerçek bir harbe hazırlanacağız.

Rusya ile harbe girmeye, yanı sıra İran, Irak ve Yunanistan gibi İngiliz imalatı suni devletleri ve suni sınırları haritadan silmeye hazır olacağız. Birileri hala Türkiye’yi eski Türkiye zan ediyorsa, birileri Türk dünyasını hala eski Türk dünyası zan ediyorsa, birileri güç ve kararlılık görmek istiyorsa “işte buradayız” diyeceğiz. Kazakistan başta olmak üzere çok sayıda Türkistan unsuru da bizimle beraber olacaklar.

“Bu araçlar, bu tedbirler, milleti Ruslardan korumak için. Bakalım Ruslar bu millete neler yapacaklar”

https://t.me/AkademiDergisi/41419

Rusya Federasyonu denilen, bir avuç Rus’tan, geriye kalanı ise çoğunlukla Türk ve Müslüman unsurlardan oluşan şeyi parça parça edeceğiz. Bizi bu sahaya çekiyorlarsa “Mert dayanır, namert kaçar. İşte meydan” diyeceğiz.

Batıyı da doğuyu da zaten yıktık. Acınası hallerdeler. Halkları da patlamaya hazır barut fıçıları gibiler. Şimdi güney Azerbaycan’ı alacağız ve ses çıkartanı, itiraz edeni bile yanına koyup alacağız. Bir kısmında ise önce halkları ayağa kaldıracağız, sonra alacağız.

Şu andan itibaren, İran denilen İngiliz projesi sözde devletin başındaki sözde Müslüman ve molla, gerçekte ise İngiliz, ABD, batı casusu hainlere itaat edilmeyecek. İran ordusunu, İran’daki bütün silahlı ya da silahsız devlet unsurlarını tekrar ikaz ediyorum. Halkın yanında olsunlar, adaletten yana olsunlar, sömürüye karşı olsunlar. Aldatmaya, zulme, cinayete, kara para işlerine, el kadar çocukların devlet gücüyle kaçırılıp satılmasına karşı olsunlar. İyilikten ve insanlıktan yana olsunlar ve hiç zarar görmesinler. Başlarındaki kara paracı İngiliz casusları için hiç yere ölmesinler. Derhal halkın ve dolayısıyla haklının yanında durmayan bütün mülki, idari ve askeri amirlerin infaz emirlerini verdim. İran asıl şimdiden sonra karışacak. Kazakistan’da yaşananlar hiç kalacak. Halka kurşun sıkanlar, en önden infaz edilecekler. Belki de çoğu, kim vurduya gidecekler.

Dünyanın her hangi bir yerinde, herhangi bir Türk topluluğuna bir kurşun sıkanın üzerine kurşun yağmurları yağdıracağız. Güney Azerbaycan’da İran denilen suni devletteki diğer Türk ve Müslüman toplulukları da yalnız değildir.

Şimdi, karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler, halka ateş etsinler, ettirsinler, zulüm etmeye, hapsetmeye devam etsinler. Yaşayalım, bütün dünya görsün neler olacağını…

Mfs – Ezber bozan – Akademi Dergisi

Her şey çok hızlı yaşanacak


İran’da şu anda herkes kendi oyununu oynuyor. Oyunlar içinde oyunlar da oynanıyor ama kazanan biz olacağız. İran meselesinde de Londra merkezli şeytani sistem kaybedecek. İngiltere ile danışıklı dövüşe dövüşe bu güne kadar İran halkını maddi ve manevi sahalarda sömüren sözde mollalar, o kara paracı hainler devrilecekler. Hamaney çoktan öldü. Ortada görünen Hamaney değil ama Hamaney rolü oynayan kişi de devrilecek.

Güney Azerbaycan çok kısa süre sonra topraklarımıza dahil olacak. Oradan aşağı/güneye doğru Basra körfezine kadar topraklarımız olacak. Oradan doğuya doğru ise Hazar denizinin altından Türkmenistan’a ve Afganistan’a kadar olan topraklar sınırlarımıza dahil olacaklar. İran krizi bitmeden Irak da karışacak ve orada da Londra merkezli sistem kaybedecek. Bu karmaşa sırasında sözde mültecileri de ülkelere göndereceğiz. Türkiye’ye mülteci akışının da önünü kesin şekilde keseceğiz. “Sorunları merkezinde çözen bir dış siyaset” dediğim şeyi açıkça uygulamaya başlayacağız.

Şu anda İran’da devam eden “haklı” ve “hukuka uygun” mücadelenin sönmesine asla izin vermeyeceğiz. Danışıklı dövüşen tarafların tamamını mağlup edeceğiz. Sadece İstanbul’un yanında samimiyetle duranlar bu safhada “kazananlar kulübünde” olabilecekler. Bu mücadele sırasında her türlü devlet imkanımızla “açıkça” bölge halkının yanında olacağız. İcap ettiğinde askeri müdahaleler yapmaktan geri durmayacağız. Had bilmez devletler olursa, onlarla askeri çatışmalara girmeye de her daim hazır olacağız. Ben dünya siyasetinde bunları hızlandıracak ve kolaylaştıracak müdahaleler de yapacağım.

Bu bir başlangıç ve çok sayıda toprağımızı Londra merkezli sistemin çizdiği suni sınırlardan ve suni devletlerden kurtarıp ülkemize dahil edeceğiz. Haber vermiştim, her şey çok hızlı yaşanacak.

İstanbul’un karşısında duranlar, hala Tayyip’i iktidarda tutmaya çalışanlar, İran’da yaşananları hazmedemeden kendi başlarının yandığını da görecekler. Rus halkı, kendilerinden beklenen “onurlu” duruşu sergilemeyecek olsa bile, yok etmeye yemin ettiğim o Putin’i de yok edeceğim. Lakin bu ihtimalde Rusya ve Rus halkı da mahvolacak.

İran’daki adaletle, huzur içinde, sömürülmeden yaşamak isteyen taraflar hemen Türkiye ile açıkça temas kurmalılar. Biz Türkiye’nin idaresini resmen elimize almamışsak da gayr-i resmi olarak bütün ana organlar elimizde… Ben bu kısımlarda hem Türkiye’ye hem de o bölgenin halkına ihanet etmek isteyenlere de izin vermeyeceğim.

| Mfs – Ezber bozan – Akademi Dergisi

..