Etiket arşivi: İngiltere

Millet, ülkenin idaresine el koymaya başlamıştır


Şu sözde siyasi partileri ve liderleri, eskiden olduğu gibi bu günlerde de talimatlarla yönlendiren ve danışıklı dövüştüren İsrail, İngiltere ve ABD başta olmak üzere toplamda onlarca ülke, Türk milletinin iradesine, sert kayaya çarpar gibi çarpmıştır. Yolun sonuna gelinmiş ve milletimiz, devletimiz ve gerçek müttefiklerimiz için çok hayırlı olmuştur.

Bu sürecin, bu güne kadar olduğu gibi, bu günlerde de milletimizin iradesine ve menfaatlerine aykırı şekilde, hukuk tanınmaz şekilde devam etmesini ve sonuca varmasını hedefleyen ve hangileri olduğu bilinen onlarca ülke mağlup olmuştur.

Bu sürecin kendilerinin lehine ve milletmizin aleyhine şekilde sonuçlanması için defalarca suni deprem saldırıları bile yapmış olan, batmış borsanın battığını bile gizleyen, hazinede bir kuruş para kalmadığını bile gizleyen/gizleten bütün yerli ve yabancı unsurlar mağlup olmuştur.

Bundan sonrasında kısa ama epeyi gürültülü bir “yeniden doğuş” süreci var. Hem Türk milleti bu kargaşalı, gürültülü sürece dair hamen son hazırlıklarını yapmalıdır, hem de Türkiye’nin gerçek müttefikleri, böyle bir zamanda açıkça Türkiye’nin yanında yer almalıdır. Bu süreçte Türkiye’nin, Türk milletinin, İstanbul’un karşısında olan bütün yabancı unsurlar, yeni dünya düzeninde kısa sürede yok olacaklardır.

Millet idareye el koymaya başlamıştır ve peş peşe olacaklar şunlardır:

– Tayyip Erdoğan karakteri, zaten açıkça gözler önünde olan hastalıkları sebebiyle CB lığı makamından alınarak güvenlikli bir akıl ve ruh sağlğı hastahanesinde tedavi altına alınacak. Sürecin sonunda yargılanacak.

– Altında Tayyip Erdoğan imzası olan her türlü resmi evrak, düzenleme, yasa, anlaşma hükümsüzdür, geçersizdir. Fesh edilmiştir. Bütün bunlarda Türkiye’nin, Türk milletinin lehine olanlar, yeni düzenlemelere, anlaşmalara ve yasa çıkartılmasına kadar geçerlidir ve diğerleri dikkate alınmayacak.

– “Başkanlık” sistemi denilen ve tamamen CIA ürünü olan, tamamen gayri meşru seçimlerin ve referandumların devamında uygulamaya konan sistem fesh edilmiştir, geçersizdir.

– Suriyeliler başta olmak üzere, sayıları on milyonu çoktan geçmiş olan sözde mültecilerin tamamı “birkaç gün” denilebilecek kadar kısa sürede sınır dışı edilecekler. Türkiye’nin örtülü/gizli işgali maksadıyla, Büyük İsrail projesi ve dünya genelinde yaygın olan insan ve organ kaçakçılığı maksadıyla yürütülen bu sözde mülteci projesi de birkaç gün içinde çökertilecek.

– Türkiye NATO, AB ve BM üyesi değildir. Bu gibi masonik ve satanik teşkilatlara Türkiye’nin üye olmasını onaylayan imzaları atan yetkililer Türk değillerdi, vatana ihanet halindelerdi. Dolayısıyla Türkiye’deki NATO ve ABD askeri üsleri de şu anda gay-i meşru, gayr-i hukuki şekilde Türkiye’de bulunuyorlar ve derhal boşaltılacaklar. En ufak bir direniş halinde silahlı güç kullanılacak.

– Yeni idare sistemini tercih etmek ve kanunlaştırmak dahil olmak üzere, Türkiye’nin iç işlerine herhangi bir yolla karışan bütün devletlerin, ilgili siyasi ve askeri unsurlarına karşı silahlı güç kullanılacaktır. Bu yönlü hamleler yapmaya teşebbüs edecek sözde diplomatik temsilcileri dahi düşman unsur görülerek silahla etkisiz hale getirilecektir.

– TBMM de, başlarında resmen yetkili bakanlar bulunmayan, hükmü ve yetkisi hiç olmamış çete üyeleri bulunan bakanlıklar da hükümsüzdür ve dikkate alınmayacaklar. Danıştay da Sayıştay da Yargıtay da YSK de hükümsüzdür.

Söz milletindir. Ordu millet el ele, gerçekten hür Türkiye…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

İngiltere Kraliyetinden bu güne kadar zulüm, kötülük, haksızlık görenler!


Kraliyet ile bir hesaplaşması, bir intikamı olanlar!

Hepinizin yolunu, şimdiden sonra daha büyük bir hızla açacağım. Ortada bir İngiltere Kraliyet sistemi bırakmayağım. Adımlarınızı benimle senkronize halde atın ve bu fırsatları kaçırmayın.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

İlk defa gördüğünüz bir kişi olduğunu düşünün

Resmi yakınlaştırın ve yüzüne odaklanın.

Kaşlara, gözlere, dudakların duruşuna ve hepsinin birbirini nasıl tamamladığına bir bakın.

Bir de onların duruşunu tasdik eden ve tamamlayan kulaklara bakın. Alnın da “idrakım çok kapalıdır benim, kütük gibiyimdir. Hiçbir şeyden anlamam.” diye bağırışını duyun.

Hiç ilm-i sima bilmeyen biri bile, Ermeni/Çingene kırması olan Sinan Oğan’ın yanına yaklaşmaz. Yakınından bile geçmez. İlmi olarak yorumlayamasa bile sezer de uzak durur.

Öyle kindar, öyle acımasız/merhametsiz, öyle dik kafalı, öyle inatçı, öyle sinsi bir yüz ifadesi var ki, fırsatlar eline geçse, bu tip, Tayyip’i bile geçer. Onu bile aratır bu millete…

İnsan değil bu kişi, bildiğiniz canavar… Muzır bir varlık… Menfaatine uyuyorsa ve fırsat da bulabilmişse, bütün dünya insanlığını bile düşünmeden, acımadan öldürür geçer.

Buna, bir mahalledeki bir bakkal dükkanı bile emanet edilmez. Oradan bile her gün çalmanın yollarını arar. Sadece çalmakla da rahatlayamaz. Orada bile, etraftaki bütün esnaflarla kavgalı olur. Hem de yumruk yumruğa kavgalı olur. Lafı, fitnesi, herkese bulaşması, sonra roller oynarak üste çıkmaya çalışması, dürüst ve haklı gibi görünmeye çalışması hiç bitmek bilmez.

Cihanda ne kadar insan varsa, hepsi bunun karşısına çıkıp laf anlatsa, hepsi de ayrı ayrı deliller gösterse, bunu ikna edemez. O kadar inatçıdır. Çünkü gerçeği bile bile, ölümüne bir inatla inkar eder ama sinsice… Anlayamıyormuş gibi yaparak… Çünkü onun için asıl olan menfaatidir, başka bir şey umurunda bile değildir.

Menfaatine uyduğu zaman da gidip elini ayağını öpmeyeceği hiç kimse yoktur. Senelerce ısrarla savunduğu yanlış bir şeyi bir gün aniden ret ettiği görülebilir ama bu, gerçeği artık gördüğünden değildir. Herkese fark ettirmediği bazı dengeler değişmiştir de sinsice ona ayak uydurur.

Bunun gibiler umumhane kapılarında bekçi olurlar. İbnelerin barlarının kapılarında bekçi olurlar. Mafyaların içinde, hiç güvenilmeyen ve köpek çekilen kişiler olurlar. Tecavüzden ceza evinde yatan kişiler olurlar, dolandırıcılık çetesi üyesi olarak içeride yatarlar ama başka da bir şey olmazlar. Bunun annesi, karısı, çocukları, babası gibi yakınları sinir hastası olur, bazıları ciddi ciddi delirir. Ya da katil olurlar, bu tipe sıkarlar ve hayatları kararır. Çünkü İblis’in istediği ayarda olan devlet nizamı, böyle bir pisliğin zararına son verene ödül vermek yerine, tutar ceza evine koyar.

Bir ülkede bu tip, kazara başa geçse, ülke lideri olsa, vay ki ne vay o ülkenin haline… Gerçi, idrakları sıkıntılı olduğundan ve ayrıca öfke kontrolü de olmadığından, çok uzun kalamazlar ülkenin başında ama kısa zamanda da mahvederler ülkeyi…

Şu demokratik cumhuriyet rejimi ne lanet bir şey… Arsızı, hırsızı, haini, dolandırcısı, cahili, katili, canisi, tecavüzcüsü bile seçiyor ve seçiliyor. Böyle lanet bir sistem bir de dünya genelinde tek meşru bir idare şekli gibi dayatılıyor. Hep mason biraderlerin teşkilatı üzerinden oluyor bunlar… “Kainatın ulu mimarı” dedikleri İblis, onlardan zaten bunu istiyor. İnsanlığı felaketten felaketten sürüklemelerini…

Hadis-i şeriflerde zaten ahir zaman anlatılırken “İnsanların en şerlileri, insanların başına geçerler.” denilmiş.

Sinan Oğan, şu her yanı pislik, rezillik, ihanet, yalan, sapıklık olan Muharrem İnce pisliğinden bile bin kere pislik bir kişi…

Bunlar gibilerin bu ülkede devlet başkanı olmasını geçelim, nefes almasına bile izin vermeyeceğim.

Ben kripto Ermeni, kripto Yahudi, mason, satanist, terörist, mafya, sistem, ABD, İsrail, İngiltere, NATO falan bilmem, tanımam.

Hak edeni bir böcek gibi ezerim ve sadece Tayyip’le Kemal’i değil, Sinan’la Muharrem’i de böcek gibi misali ezeceğim. Zaten hepsi CIA’ya ve aynı kara paracı örgütlere çalışıyorlar. Ortada seçim falan yok ve oldu bittiye de meydan bırakmayacağız.

Tayyip gibi, Kemal gibi, Muharrem gibi, Sinan’ın da “kravatlı terörist” olduğunu…

Hala duymayan, bilmeyen birileri kaldı mı bu ülkede?

Her gün Türklük ve yanı sıra tezat şekilde Adıtürkçülük rolü oynayan Sinan Oğan, gizli Ermeni bir terörist, kara paracı bir insan şeytanı…

Mahşerin dört atlısından hangilerinin aynı zamanda Çin’e, Rusya’ya ve Avrupa’ya çalıştığını hala bilmiyor musunuz?

Hangisinin hangi para işleri yaptığını, hangi sözde diplomatik temsilcilerden emirler aldığını, hala bilmiyor musunuz?

Hangisinin MİT/CIA korumasında olduğunu bilmiyor musunuz?

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Altın, altın, altın…

Şu an itibariyle, bir kişinin bütün servetini altına çevirerek bir yere gömmesi, bankalarda tutmasından çok çok daha az riskli…

Hususiyle ABD, Türkiye, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin, İsrail, İsveç, Norveç, İtalya, Almanya, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Kanada, İspanya’da bulunanlar için bu, böyle…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Birer kurşun hediye edeceğiz


Doğu ve güney doğu bölgelerimizde faaliyet gösteren yabancı dernek ve vakıfların hepsini hemen sınır dışı edeceğiz.

Omuz vuracağız, mesajımı alacaklar ve gidecekler. Gitmemişlerse imha edeceğiz. İşgalci düşman askerlerine sıkar gibi sıkıp atacağız leşlerini bulunamayacak yerlere…

Hepsi Türkiye’nin ve Türk milletinin aleyhine çalışan o yapıları tufana tutulmuşlar gibi hallere getireceğiz.

Acımak yok. Vebal endişesi yok. Dinen ne vebali varsa, benim üzerimde… Devlet gücüyle kim karşıma çıkabilecekse, adresim belli.

Millet de biziz, devlet de biziz…

Vatan haini ve insanlık düşmanı Tayyip’in, güya üstün hizmet madalyası taktığı ve güya afetlerde yardımcı olmuş o kişilerin çoğuna da zamanı geldikçe Türk milleti adına birer kurşun hediye edeceğim. Gerçek bir Türkün silahının namlusundan çıkan tek kurşun vesilesiyle cehenneme yolcu edilecekler. Kendi ülkelerinde bulunuyor olsalar da kurşun hediyelerini alacaklar.

Bu ülkede ve bu çevrede/bölgede can yakanlar, ihanet edenler, yağma yapanlar, insan ve organ kaçıranlar asla cezasız kalmayacaklar.

Çökmüş bitmiş İsrail, İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Çin ve benzerleri de onları Türklerin “kısas” kurşunlarından koruyamayacak.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi