Etiket arşivi: George Bush

ABD’yi özgürleştirmenin vakti gelmedi mi?


Sürekli tekrarlanan “demokrasi” ve “özgürlük” tabirlerinin arkasında aslında ihanet, terör, sömürü, yozlaştırma, hukuksuzluk ve haksızlıklar bulunuyor.

ABD’nin idaresi çok uzun süre önce bir satanist terör unsuru tarafından ele geçirilmiş bulunuyor. Mason tarikatı üzerinden organize şekilde hareket eden bu terör unsuru, bu güne kadar Amerikan halkını fiziki ve ruhi hastalıklara ve felaketlere kasten sürüklediği gibi, dünyanın dört bir yanındaki onlarca milleti de ABD üzerinden aynı felaketlere sürükledi, sürüklüyor.

Dünyanın dört bir yanında terör, kan, göz yaşı, zulüm, acı, sömürü, gıda terörü, ilaç terörü bitmek bilmiyor. Bunca sorunun ve acının temeline inilmek istendikçe karşımıza hep ABD çıkıyor. Ayrıca ABD halkının çoğunun da böyle bir hayatı tercih etmediği, demokrasi ve özgürlük söylemleri ile iktidarı elinde tutan ve seçimleri bir danışıklı dövüşe çeviren terör unsurundan kurtulamadığı görülüyor. Bir Bush gidiyor, başka bir Bush geliyor… İnsanlık düşmanı bir satanist mason gidiyor, başka bir satanist mason başa geçiyor.

ABD’de gerçekten demokrasi ve insan hakları bulunmuyor. Seçimlerin meşruiyeti de bulunmuyor. ABD nedeniyle dünyanın hiçbir yerinde gerçekten demokrasi, insan hakları, huzur ve barış bulunmuyor. ABD nedeniyle dünyada terör de bitmek bilmiyor. Çünkü ABD’nin idaresini elinde tutan sananist terör unsuru, ABD’yi kara paralarla ayakta tutuyor. Dünyanın dört bir yanındaki ABD ve NATO üsleri, organ ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere türlü kara para işlerinde yoğun olarak kullanıldı, kullanılıyor. Nerede ABD’nin sözde büyükelçiliği, nerede ABD ya da NATO üssü varsa, orada insanlık dışı işler var. İhanet var, terör var, kan var, göz yaşı var, katliam var, satanistlik var, her türlü maddi ve manevi kötülükler var.ABD halkının özgürleştirilmesi, bu terör unsurunun elinden kurtarılması, bu vesileyle dünyanın sorunlarına da en temelden bir neşter vurulması gerekiyor. Dünya insanlığının sorunlarının bir an önce çözülmesi için bunun bir an evvel yapılması gerekiyor.

Milletler arası bir teşkilat tesis edilerek ABD’ye bir “özel askeri operasyon” yapılabilir. ABD halkının ve ABD’nin derhal değişip hukukun üstün olduğu bir devlet olmasını isteyen devlet yetkililerinin hedef alınmayacağı bu operasyona “Amerikan halkını ve bütün insanlığı kötülüklerden koruma ve özgürleştirme maksatlı özel askeri operasyon” tanımlaması yapılabilir ve Türkiye bu operasyonun başını çekebilir.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi