14 Eylül 2023 – Türkiye ve dünyaya dair gelişmeler


İstanbul hükumeti:

Türkiye, Birleşmiş Milletler teşkilatı denilen masonik ve satanist kara para teşkilatının resmen üyesi değildir. Bu, tarafımızdan daha önce de tekrarla ilan edilmiştir. Bu hususta Türkiye adına atılan imzalar geçersizdir.

Sözde BM teşkilatının kara paracı, vahşi, acilen tutuklu yargılanması gereken sözde sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’nin muhatabı değildir.

Sözde Karadeniz Tahıl Girişimine dair yaptığı açıklamalar kendi hezeyanlarından, kara parasızlık neticesinde girdiği ağır krizlerin tezahüründen ibarettir. Dünyadaki hiçbir tarafça dikkate alınmamalıdır.

İstanbul hükumeti, dünyanın bütün dengeleri tamamen alt üst olacaksa bile, kıyamet kopacaksa bile, sözde Tahıl Koridoruna meydan vermemek hususunda kesin kararlıdır.

ABD başkanı Biden’ın evlere şenlik projeleri bizi rahatsız etmiyor. Organlar, çocuklar, bebekler, uyuşturucular, silahlar, Türkiye’nin hariç bırakıldığı o hattan taşınabilir.

İstanbul hükumeti:

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında bu güne kadar yapılan temaslar, belli bir seviyeye kadar yapılan anlaşmalar, sözleşmeler resmen geçerli değildir.

Bu meselelerde Türkiye adına atılan imzalar hükümsüzdür, geçersizdir. Türkiye resmen hiçbir zaman AB’ne aday dahi olmamıştır.

AB’nin 2022 yılı Türkiye raporu, Türkiye için mesele değildir. AB’nin Türkiye hakkında ne dediği, ne düşündüğü de Türkiye’nin meselesi değildir. Türkiye’den bakılınca AB’nin maddi ve manevi hali hiç iyi değildir. AB bir gelecek de vaat etmemektedir.

Türkiye’nin Avrupalaşma diye bir hedefi gerçekte hiç olmamış, Türkiye içindeki Türk rolü oynayan ve Kemalizm maskesi takan gayr-i müslimler ile AB tarafları arasında türlü hukuk dışı işler, suçlar sergilenmiştir. Artık açıkça dünyadaki bütün taraflarca görülmektedir ki Türkiye’de bu oyunlar neredeyse tamamen ifşa olup çökmüş ve Türkiye yüzünü değil, sırtını Avrupa’ya dönmüştür.

O rapor da açıkça göstermiştir ki Türkiye ile AB, asla bir araya gelemeyecek iki farklı taraftır, iki zıttır. AB’nin artık Türkiye meselesindeki gayr-i resmi, gayr-i meşru çıkışları son bulmalı ve AB kendi yoluna, Türkiye kendi yoluna bakmalıdır.

İstanbul hükumeti:

Taliban, tartışmaya mahal bırakmayacak kesinlikte bir terör örgütüdür. Hala Taliban ile resmi temasları olan hükumetler… Hala Taliban’ın idaresi altındaki Afganistan’da diplomatik temsilcileri bulunan hükumetler… Hala sözde Taliban hükumetinin teröristlerini kendi ülkelerinde resmen muhatap alan ve onlarla muhtelif meselelerde anlaşan ve iş tutan hükumetler…

Tartışmaya mahal bırakmayacak kesinlikte ağır suçlar işliyorlar. İnsanlığa karşı işlenen suçlara, terör suçlarına, uyuşturucu başta olmak üzere muhtelif kara para işlerine destek ve ortak oluyorlar.

Söz konusu hükumetlerin bütün mensupları çok yakın gelecekte milletler arası gerçek bir ceza mahkemesinde yargılanacaklar ve idam cezaları alacaklar. Bu hükumetlere uyan çok sayıda üst askeri ve siyasi yetkili de idam edilecekler.

İstanbul hükumeti:

Türkiye, Birleşik Krallık ile dost, müttefik ve ortak değildir.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya