Geçmişte Türk halkına zulmeden TSK subayları yargılanacaklar

İstanbul hükumeti:

TSK bünyesindeki mason, kripto kimlikli ve kara paracı hain subayların idaresinde olan bazı TSK birimleri, geçmişte çok defa köyleri yaktı. İnsanları yaşadıkları yerlerden sürdü. Yağma suçları işledi. İşkence ve tacavüz suçları işledi. Bunlar, Türkiye’nin inkar edilemez gerçekleri. Söz konusu hainler, Türkiye’de ve bölgede terörü daima kendi elleriyle örgütlemiş, alevlendirmiş ve bu ateşin sönmesine izin vermemek için de her türlü suçları işlemeye devam etmiş, bunu yaparken TSK dahil devletimizin bütün kurumlarını da alet etmiş hainler…

Bu gerçekler inkar edilmeyecek, üzeri örtülmeyecek ve geriye dönük yargılamalar yapılarak, o hain ve mason TSK subaylarının emekli olanları da yargılanacak.

Şu sıralarda da TSK bünyesindeki mason ve hain subaylar, bir yandan Azerbaycan ile çevresinde kara para hedeflerine ulaşmaya çabalarken, bir yandan Suriye’ye, Irak’a, Libya’ya, Somali’ye kadar uzanan coğrafyalarda TSK’yı cinayet, katliam, uyuşturucu ve insan/organ kaçakçılığı işlerine bile alet etmektedir. TSK içindeki bütün masonlar/hainler, kara paracılar en kısa sürede temizlenecektir.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

..

Bir Yorum Yazın