Fas halkını ve idarecilerini aklını başına almalarına davet ediyoruz


İstanbul hükumeti:

Fas’ın, son deprem afetinden sonra duyurduğu kayıp sayıları gerçek değil. Gerçeğe yakın da değil. Gerçek müslümanların ve şerefli, emniyetli, insani sınırlar dahilinde bir hayat yaşamak isteyen diğer dinlerin mensuplarının karşısında, İsrail ile işbirlikçilerinin yanında saf tutan Fas’ın kayıpları çok fazla.

Aklını başında almazsa başından bela eksik de olmayacak. İsrail ve benzerleri ile birlikte yok edilecek.

İstanbul hükumeti:

Fas milletini “Gerçek müslümanlar yani iyi Faslılar” ve “Münafık piyon Faslılar yani kötü Faslılar” olarak ikiye ayırıyoruz.

İyi Faslıları, memleketlerinin gerçek hürriyetine ulaştırılması… Memleketlerinde gerçekten can, mal, ırz emniyetinin sağlanması… Temel hak ve hürriyetlerin hakim olması yönünde mücadele vermeye davet ediyoruz. Kendi devletlerinin gücüyle sömürülmeye ve yozlaştırılmaya karşı dik durmaya çağırıyoruz. İsrail’in, İngiltere’nin ve diğer sömürgeci ve satanist devletlerin boyunduruğu altından çıkmaya davet ediyoruz.

Bu uğurda silahlı mücadele vermek de her milletin hakkı hatta vazifesidir ve silahlı mücadele vermeleri halinde Muktedirler İttifakı (Mİ) onları da açıkça destekleyecek.

İyi Faslılar, daha fazla acılar ve kayıplar yaşamadan, dünyalarını ve ahiretlerini daha fazla yıkmadan önce, başlarında bulunan İsrail piyonu o sözde kralı ve çetesini devirmeliler.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın