Türkiye’nin Zengezur koridoru açmak gibi bir hedefi bulunmuyor


İstanbul hükumeti:

Türkiye’nin Zengezur koridoru açmak gibi bir hedefi bulunmuyor. Sinan Oğan’ın Türklükle ve müslümanlıkla hiçbir bağı bulunmuyor. Şunun bunun piyonlarının, kara paracı ve sömürgeci birkaç ülke tarafından yönlendirilen casusların Türkiye adına konuşma salahiyeti bulunmuyor.

Dünya genelindeki bütün tarafları, bu gibi yetkisiz kişilerin, art niyetli ve kara para suçlarına yol açmaya dayalı açıklamalarını dikkate almamaları hususunda uyarıyoruz.

Dünyadaki bütün taraflar biliyorlar ki Zengezur geçitini en çok açmak isteyenler İngiltere ve İsrail’dir. İsrail’in tasmalı köpeği haline gelmekten hiç ar etmeyen Azerbaycan’ın sahada basit bir piyon olarak kullanılması sonucunda oluşacak tehlikelerde, Azerbaycan’ın yanında Türkiye değil, devletten sayılmayacak İsrail ve çoktan sistemi çökmüş olan Londra bulunacaktır.

Türkiye, bu şartlardaki Azerbaycan’ın dostu da müttefiki de değildir. Türkiye sömürgeci bir ülke değildir. Kara paracı bir ülke de değildir. Türkiye, Türk ırkçılığına göre yönetilen ve kendi soydaşlarının işlediği insanlık suçlarını bile görmezden gelen hukuk tanımaz bir devlet de değildir.

İstanbul hükumeti:

Türk milletinin hukuka uygun menfaatlerini gözetmek yerine… Türkiye içindeki ve sınırları çevresindeki milli güvenlik sorunlarının hakkından bir an evvel gelmek yerine… TSK’nin şerefine yakışır şekilde davranmak yerine… Bütün ikazlara rağmen Azerbaycan denilen kara para cehennemine giden bütün TSK subayları firari ve isyankar hükmündedir. Bunların zaten tamamı Türk rolü oynayan kara paracı kripto kimlikli kişilerdir.

Herhangi bir devlet ya da örgütün, bunlara Azerbaycan sınırları içinde ya da çevresinde kuvvet kullanması ve bunları imha etmesi halinde, Türkiye bunlar için hiçbir mücadele vermeyecektir.

Bunlardan sağ kalarak Türkiye’ye geri dönenler, vatana ihanet, insanlığa karşı işlenmiş suçlar, kara paracılık başta olmak üzere, ilgili ceza maddeleri kapsamında yargılanarak idam edileceklerdir. Hiçbir TSK subayı, kara paracı ve vahşi masonlardan talimatlar alamaz, İsrail’den ve İngiltere ile ABD’den talimatlar alamaz. Kara paracıların yardımına koşamaz. Kara para koridoru açmak için çırpınamaz. Ülkemizin, ordumuzun imkanlarını ve gücünü buna alet de edemez. Bunu yaparken Türklük ve İslam kardeşliği gibi değerlerimizi de alet edemez.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstün olduğu bir devlettir. Her hususta olduğu gibi bu hususta da hukukun gereğini yerine getirecektir.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

..

Bir Yorum Yazın