Dünyanın her yerinde kanallar yapacağız

Dağların da kayaların da artık engel olmadığını yazmıştım. Dünyanın her yerini kanallarla dolduracağız. Ak denizin bazı yerlerini doldurarak yüzlerce yeni şehir yapacağız. Zemini kaya gibi sağlam olacak. Aralarından kanallar dolaşacak. İstanbul’un kuzey ve güney deniz sınırlarını kilometrelerce dolduracağız ve nüfusu oralara aktaracağız. Sonra İstanbul’un iç kısımlarını elden geçirip düzelteceğiz. Kara deniz ile Hazar denizi üç farklı kanalla birbirine bağlayacağız. Ortadaki kanal için Elbruz dağı gibi bir devi yere sereceğız.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya