Gizli Ermeni/Çingene paralel devlet çöküyor – 15

Bu sistemde en üst isimlerden biri olan Çingene Mehmet Haberal için Bolu hastahanelerinin çok büyük önemi var.

Bolu ilinde özel ya da devlet hastahanelerine gidecek olan bebek, çocuk, genç ve yetişkin hiç kimsenin can emniyeti bile yok.

Her yerdeler…

Solcuyu solcular kollamış işte, şaşılacak ne var?
Timurtaş Uçar da gizli Ermeni/Çingene bir vatan hainiydi. İslam düşmanıydı. Bu nedenle gizli Ermeni/Çingene Necmeddin Erbakan’ın peşinden koştu ve dinimizi adi siyasetlerine ve ihanetlerine alet etti.

Timurtaş’ın oğlu bir süre sonra Milli Piyango idaresinin başına getirildi. Tepkileri umursamadı bile, gülüp geçti, yoluna devam etti.

Bolu belediye başkanı Tanju Özcan da gizli Ermeni/Çingene bir vatan haini… Kara paracı bir psikopat ve azılı bir Türk/İslam düşmanı.

Türk Tarih Kurumu başkanı olarak atanan Prof. Dr. Yüksel Özgen de Ermeni/Çingene vatan hainlerinden biri…

Adıtürkçü takılanlardından, Çorum Çingenelerinden…

Azılı ve sinsi bir Türk/İslam düşmanı ve tahammül edilemez bir insan şeytanı pislik olan İskender Pala da gizli Ermeni/Çingene hainlerden biri…

Birkaç gün önce metafizik sinyallerle çarpılarak ölen Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı da gizli Ermeni/Çingene idi…

Kamuoyunda “Şakkadanak Necmettin” olarak bilinen Necmettin Batırel Ermeni/Çingene…

CHPKK’nin geçici genel başkanı olabileceğini açıklayan SHPKK eski genel başkanı Murat Karayalçın da gizli Ermeni/Çingene bir vatan haini…

Halit Ertuğrul da gizli Ermeni/Çingene…

YSK başkanı Ahmet Yener de gizli Ermeni/Çingene bir vatan haini…

Millet İttifakının çok büyük farkla kazandığı son sözde seçimi bile Cumhur İttifakına verdi, yazdı. Çünkü Londra’nın talimatı böyleydi.

Türkiye’nin Londra büyükelçisi Osman Koray Ertaş gizli Ermeni/Çingene bir vatan haini…

24 Ocak 2020 – 26 Ocak 2023 tarihleri arasında YSK başkanlığı yapan Muharrem Akkaya da gizli Ermeni/Çingene bir vatan haini…

24 Ocak 2013 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında YSK başkanlığı yapan Sadi Güven de gizli Ermeni/Çingene bir vatan haini…

27 Ocak 2010 – 24 Ocak 2013 tarihleri arasında YSK başkanlığı yapan Ali Em de gizli Ermeni/Çingene bir vatan haini…

24 Ocak 2013 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında YSK başkanlığı yapan Sadi Güven de gizli Ermeni/Çingene bir vatan haini…

22 Ocak 2004 – 24 Ocak 2007 tarihleri arasında YSK başkanlığı yapan Cengiz Erdoğan da gizli Ermeni/Çingene bir vatan haini…

23 Ocak 1993 – 23 Ocak 1996 tarihleri arasında YSK başkanlığı yapan Tufan Algan da gizli Ermeni/Çingene bir vatan haini…

“Türkiye Cumhuriyeti” denilen dönem içinde Türkiye’de yapılmış seçimlerin ve referandumların hiçbiri meşru değil. Dolayısı ile bu sözde seçimler sonucunda kurulmuş hiçbir hükumet, başa geçmiş hiçbir boşbakan ve cumhurbaşkanı da meşru, resmi ve geçerli değil.

Bunların, hükumetler olarak yerli ve yabancı unsurlarla yaptıkları hiçbir anlaşma, verdikleri hiçbir yetki/evrak, izin ve ayrıca yaptıkları satış ve özelleştirme de resmen geçerli değil. Cumhuriyet rejiminin zorla, silahla, halkın katledilmesiyle, kripto kimlikli hainlerin ihanetleriyle, Londra’nın emirleriyle tesis edilmesinden şu ana kadar geçen süre içinde mecliste vekil olarak kabul edilmiş hiç kimse de gerçekten vekil değil ve bakan da değil. Bunların TBMM’de çıkarttığı hiçbir kanun, yaptığı hiçbir hukuki düzenleme de meşru, resmi ve geçerli değil. Bunların TSK kademelerine yaptıkları atamaların hiçbiri geçerli değil. TSK’ye dair, diğer yabancı unsurlarla, bu kripto hainlerin sözde hükumetleri arasında yaptıkları sözde resmi anlaşmaların da hiçbiri geçerli değil. Türkiye resmen cumhuriyet rejiminin ve demokratik seçim sisteminin bile geçerli olmadığı, NATO’ya bile üye olmamış, AB ile bile hiçbir geçerli anlaşması-sözleşmesi bulunmayan bir ülke…

Çünkü Türkiye’deki söz konusu bu kadroların hiçbiri Türk değil/di. Çünkü bunların hepsi Türk milletine ve devletine ihanet etmek, ülkemizi başka ülkelerin menfaatlerine göre yönetmek ve milletimizi sömürge millet haline düşürüp de ona her türlü kötülüğü yapmak maksadıyla bir araya toplanmış, gerçek kimliklerini ve bağlantılarını gizlemiş suç, terör ve ihanet örgütleri… Bunların hepsi mason/du…

Bu sözde vekillerin seçildiği seçimleri güya yöneten, hukuka uygun halde yapılmasını güya sağlayan YSK başkanları ve üyeleri bile aynı ihanet örgütlerinin ve masonların elemanları/ydı…

YSK başkanı Tufan Algan’dan geriye doğru, diğer YSK başkanlarının da tamamı masondu, kripto kimlikli hainlerdi, Türk milletinin seçtiği, tercih ettiği kişiler değillerdi. Bu millete düşman kişilerdi. Resmen makam ve yetki sahibi değillerdi, imzaları da hükümsüzdü. An itibariyle resmi makamlarda bulunmakta olan gayr-i meşru sözde yetkililer de böyleyler. Hiçbirinin hiçbir yetkisi yok.

Uzatmaya da gerek yok. Bu sistemi resetliyoruz ve Türkiye’yi gerçek hürriyetine ulaştıracağız. Resetleyenlerden mi olacaksınız, resetlenenlerden mi olacaksınız, meseleniz bu… Kendi sonunuzu kendiniz seçecek, belirleyeceksiniz.

Ankara valisi Vasip Şahin de gizli Ermeni/Çingene bir vatan haini…

Bu vakit oldu, hala birinin bile sesi çıkmadı.

Emin Pazarcı

Vahdet Özkoçak

Erhan Afyoncu

Mehmet Yaşar Ertaş

İsterseniz sizler de yazın, arayın ya da yan yana gelerek sorun, itiraz edebiliyorlsa etsinler, ben karşılıklarını vereyim.

Demirören’ler de Ermeni/Çingene hainlerden…

Yıldırım Demirören’in babası olan Erdoğan Demirören, ileri seviyede bir insan şeytanıydı.

Para/menfaat için yapamayacağı hiçbir şey yoktu.

Hayatı boyunca insanlara çok büyük zararlar verdi. Kendisi gibi kripto ve gay-i müslim olan kişilere de verdi.

Bu gibi ailelerin bütün taşınır/taşınmaz varlıklarına devlet tarafından el konulacak. Herkes ortaklıklarına, anlaşmalarına, alış verişlerine dikkat etsin.

Yıllardır bunları haber veriyorum ve artık o günlere geldik.

Bunların mezarlarını bulsanız, etrafta biraz dolaşsanız, anlattığım şifreleri isimlerinde ve soyisimlerinde kullanmış çok sayıda hainin bir arada yattığını görürsünüz.

Necmettin Erbakan’ın şakşakçısı, Adalet eski bakanı Şevket Kazan da gizli Ermeni/Çingene idi.

Siyasal İslamcılık akımının biz gerçek müslüman Türklerle uzaktan yakından bağı, alakası yok.

İslam dini ve müslümanlar başka şeyler, İslamcılık ve İslamcılar başka şeyler…

İşte İslamcılar bunlar, Çingeneler…

Bir Yorum Yazın