Kastamonu Pınarbaşı çok eskiden beri Ermeni/Çingene yuvasıdır.

Orası, kadın gibi giyinerek oynamaktan ar etmeyen erkekleri ile yani köçekleri ile meşhurdur. Dünyanın her yerindeki Çingene topluluklarında görülen gevşekliklerle, karakteristik davranış kodlarıyla doludur. Ayrıca, şu herkese duyurduğum Ermeni/Çingene kodları da isimlerinde ve soy isimlerinde doludur. Çok yoğun kullanılır.

Asırlardır, çevre semtler tarafından benimsenmemiş, hep dikkatli olunmuştur. Ticaretlerine güvenilmez, sözlerine itibar edilmez. Neyin ne olduğunu bilen, eskilerin tavsiyelerine kulak veren çevre sakinleri, onlardan hayvan bile satın almak istemez.

Arkadaşlıkları da çok masraflı, zahmetli ve lüzumsuzdur. Boş vermişlik, nefsani tavırlar, kin, nefret, nankörlük, sinsice düşmanlık onların temel özellikleridir.

Onlarla geçinebilmek imkansız gibidir. Sorunları, dertleri bitmek bilmez. Bazıları Çingene kökenli olduklarını bilir, bazıları bilmez ama bilen, bilmeyen hepsi de şu hayatta Çingene gibi yaşarlar. Doğru düzgün bir hayatları olmaz ve etraflarındaki insanlara da hayat boyu büyük bir yük olurlar.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın