Çok geç


Konyanın ve Kayserinin sanayicileri ve tüccarları için çok büyük savrulmalar başlıyor. Onlar için artık çok geç.

Herkes tedbirlerini alsın, beş hatta on kere hesaplayarak sadece bir adım atsın. Yatırım yapılacak, borç verilecek, vadeli mal satılacak, hisse senetlerine oynanacak zaman değil. Konya ve Kayserinin iş çevreleriyle iş tutulacak zaman hiç değil.

İflaslar, icralar, intiharlar, kavgalar, tartışmalar bitmek bilmeyecek. Çok büyük savrulacaklar, çok büyük…

Yanlarında bir Ankara hükumeti de bulamayacaklar, bir Ankebut Ağı da bulamayacaklar, mason üstadlarını da bulamayacaklar.

Ben, iflas eden ve elindeki her şeyi kaybeden Konyalı ya da Kayserili bir iş adamı olsaydım, herkesten çok o Abdüllah Gül isimli Çingenenin üzerine giderdim, onu boğmanın yollarını arardım. Çünkü yaşanmakta olanların ve yaşanacak olanların TR ayağındaki en üst sorumlulardan birisi de o… O kafasız, o küstah, o İstanbul’a karşı mücadele edebildiğini zan eden, o çevremizdeki suni devletleri gerçek devlet zan eden, Rusya’nın başına gelenleri gözleriyle gördüğü halde bile kabullenemeyen, İngiltere kraliyetiinden dürtmeli pislik herif…

Rusya’dan, Azerbaycan’dan, Ermenistan’dan, İran’dan uzak durulmalı. Aksi halde burada da kalmayacak, daha da vahim ve geniş çaplı savrulmalar, batışlar, yok oluşlar yaşanacak.

Kapalı çarşı piyasasına da güvenmeyin, orası iyice soğudu, yakında buz tutacak ve o sebeple de çok batışlar, yok oluşlar yaşanacak. Çünkü Kapalı çarşı da ısrarla yanlış yöne gitmeye çabalıyor ve buna çabaladığı nispette kendi sonunu hazırlıyor, hızlandırıyor.

___________________________________________

Güncelleme: 5 Ağustos 11:32

“Çok geç” başlıklı bu yayınımdan sonra da daha önceki benzer yayınlardan sonra olduğu gibi, ilginç depremler oldu…

Ben bu yayında Konya’nın ve Kayseri’nin altındaki yer altı şehirlerinin yıkılacağını yazmadım. Böyle bir şeyi ima bile etmedim.

Lakin, Maraş merkezli depremler sırasında yer altı şehirleri o kadar vahim bir hale geldi ve o kadar yüksek sayıda can kaybı yaşandı ki artık her ihtimale hemen dikkat kesiliyorlar.

Daha önce Kayseri OSB’ye ve Erciyes dağına dikkat çekmiştim. Hemen birkaç saat sonrasında merkez üssü Kayseri OSB’nin yanıbaşı olan birkaç deprem peş peşe yaşanmıştı. Bunlar suni depremlerdi.

Bu Konya-Kayseri yayınımdan birkaç saat sonra ise Konya’da suni deprem yaparak birikmiş enejiyi/gerilmeyi deşarj etmek istediler. Ardından İzmir için de korktular ve müdahale ettiler. Sonra Erzurum tarafından da deşarj işi yaptılar. Böylece de Konya ve Kayserinin etrafını rahatlattılar.

Ya da şimdilik öyle zan ediyorlar.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

..

Bir Yorum Yazın