TR’de rastlantıya yer yok.

Kimin nereye geleceğine ya da gelemeyeceğine onlar karar verdiler, veriyorlar. Öyle ki liselere, askeri okullara, yüksek okullara ve fakültelere yerleştirme imtihanlarının tamamında hile yaptılar, hala yapıyorlar.

Bu sistemin içindeki yüksek sayıda aile, sistemle bağını kopardığı halde, özünü/kimliğini kaybettiği halde, onlar o ailelerin çoğunun gerçek köklerini biliyorlar. Bir de emin olamasalar da isim ve soy isimlere bakarak, çok büyük ihtimalle kendilerinden olduğunu değerlendirdikleri kişileri de yükseltiyorlar.

Evet, evet… Anladığınız gibi… Bu ülkede devlet eliyle onlarca senedir yapılan türlü türlü imtihanlarda Türklerin önüne kocaman bir set konuldu, Türkler çok büyük oranda elendi.

Çok yakında bu konuda çok büyük çalışmalar ve ifşalar yapılacak. İmtihanları kazanarak belli başlı okullara yerleştirilmiş kişilerin tamamına yakınının aynı şifreleri isimlerinde ve soy isimlerinde taşıyan, kökleri de Ermeni, Çingene, Yahudi, Rum kişiler oldukları açıkça görülecek. Sayısız gerçek Türkün her yerde ihanete, hileye maruz kaldığı görülecek.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın