Türkiye’nin acilen savaşa ihtiyacı var

Maliyesini kısa sürede ayağa kaldırmak için de devasa büyüklüğe ulaşmış olan ahlaki ve adli sorunlarını çözmek için de savaşa ihtiyacı var.

Çünkü Türkiye’deki halk arasında, insanlıktan çoktan çıkarak şeytanlaşma seviyesine varmış olan milyonlarca kişi var. Başka ülkelerin yaptığı gibi bu suçlu ve baş belası kişileri biz de bu harp süreçlerinde asker yapar, en ön cephelere göndeririz. Zaman zaman taarruza uğrar, sivil kayıplar verir, bunları yığınlar halinde listeler gömeriz. Ülkemizde kısa sürede çok büyük bir ferahlama oluşur. Savaşın ne kadar faydalı bir şey olduğu bir kez daha görülür.

Bu süreçlerde, başımızdaki devasa sorunları kasten çıkartan ve çözmememiz için karşımızda mücadele eden ve şu şartlarda olduğumuz halde bile hala bizi sömürmek isteyen ülkeleri ve ülkecikleri de oyundan düşürürüz. Onlardan alacaklarımızı toptan alırız. Hazinelerini de alırız, topraklarını da alırız, vergilerini de toplarız.

Şu andaki manzarayı tam tersine çevirmek, çok zor ya da çok riskli bir iş değil.

Böyle davranmamız hukuka aykırı da değil. Aksine hukukun gereği bu…

Suçsuz olan, sömürmemiş ve çalmamış olan, canımızı yakmamış olan hiçkimseye zarar vermeyeceğiz.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın