İbrani alfabesi bilinen en eski Türk alfabesi mi

Bilinen en eski Türk alfabesi, İbrani alfabesi diye bildiğimiz alfabe mi, yoksa daha eski bir varyantı da var mı? Mesela, hz. Zülkarneyn devrinde bütün dünyada çok yaygın olarak konuşulan Türkçenin, o günlerdeki alfabesi nasıl bir varyanttı?

Asurlular ve Aramiler de aslında Türkler miydi? Günümüzde kendini Süryani görenler de aslında Türk değil mi?

Mezopotamya denilen o medeniyeti zamanın Türkleri mi tesis ettiler?

Arapça diye bildiğimiz lisan, İbranice diye bildiğimiz Türkçenin bir lehçesi mi? Yakın tarihte mi çatal yaparak ilerlemişler?

Ahir zamanda, hz Mehdi devrinde, Mezopotamya ya da nam-ı diğer “belde-i tayyibe”de, yine Türkler çok üstün bir medeniyet mi tesis edecekler?

Sahi, İbranicenin Yahudilikle bir alakası var mı?

Gerçekte Yahudi diye bir ırk var mı?

Şu Yunan, şu Roma nereden beslenmiş, nereden türetilmiş?

Muharref Tevrat’ta binlerce sene boyunca “İbrahim” yoktu, bu isim geçmiyordu. Muharref Tevrat’a “İbrahim” yakın tarihte eklendi. O halde muharref/bozulmuş Tevrat’ın dili gerçekten İbranice miydi?

Hak/bozulmamış Tevrat, zan edildiği gibi İbranice lisanıyla ve alfabesiyle yazılmış bir ilahi kitap mıydı? O İblis, o kuralsız şeytan, dünya insanlığını binlerce senedir ne seviye aldatıyor… Bazı kesimlerin hiç duymak bile istemeyeceği kadar şok edici aldanışlar var mı?

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın