Ondan hem korkacaklar, hem de birşeyler umacaklar.

“Mehdî’nin gelişiyle (münafık) âlimlerin hükümlerindeki ihtilâflar da giderilecek. Ondan hem korkacaklar, hem de birşeyler umacaklar. Kalben ondan nefret edecekler, fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecekler.”

M. Arabî, Fütûhât-ı Mekkiye, 66. Bab.

Hz. Mehdî, Âl-i Beytten bazıları gibi, daha dünyadayken cennetle müjdelenmiştir. Enes bin Mâlik der ki:

“Ben Resûlullahtan işittim: ‘Biz Abdülmuttalip çocukları Cennet halkının büyükleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdî.”

İbni Mâce, Kitabü’l-Fiten: 34 (H. 4087.)

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın