Hem hasta insanlara hem de çevrelerindeki insanlara büyük iyilik yapılmış olur

Bir insanın ruh hastası olduğu, sadece çene, dudak, yanak ve dil hareketlerinin analiz edilmesiyle bile kesinlik seviyesinde anlaşılabilir.

Hatta ruhi hastalığının neticesinde ne gibi istenmeyen sonuçlara sebep olabileceği, kişilere göre ayrı ayrı tahmin edilebilir.

Bunu her zaman uzman insanların tek tek yapmaları gerekmez. Ruh hastalalarını tespit etmek için yapay zekalar kodlanırsa… TV kanallarında, sosyal mecralarda, video platformlarda, TBMM’de, siyasi partilerde, devlet dairelerindeki memurlar arasında hatta sokaklarda görülen insanların ruh hastası olup olmadıkları, en fazla birkaç dakika içinde kesinlik seviyesinde anlaşılablir.

Böylece devlet bu insanlara gerekli müdahaleleri, iş işten geçmeden yapabilir. Bu sayede hem bu hasta insanlara hem de çevrelerindeki insanlara büyük iyilik yapılmış olur.

Bununla da sınırlı değil, kaş ve göz harekelerinden, cildin ne seviyede soluk ya da kızarmış ve hastalıklı olduğuna kadar… Alın çizgilerinin detaylarından saçların vaziyetine kadar… Vücut dilindeki bazı detaylardan, sesteki bazı detaylara ve sık değişmelere kadar pek çok şey, kişinin ruh hastası olup olmadığını çok kısa sürede tespit etmeyi sağlar. Bu, tamamen bilimsel bir tekniktir.

Ruhi hastalıkların çok çok az bir kısmı hoş görmeyi, anlayış göstermeyi gerektiren hastalıklardır. Geriye kalanları ise kişinin dinsizliği, maneviyatsızlığı, karaktersizliği, namertliği, hedefsizliği, namussuzluğu, sık sık zina etmesi, alkollü içkiler içmesi, uyuşturucu maddeler kullanması, hırsları, kıskançlıkları, kini ve nefsine hiç direnmeden sürekli uyması neticesinde ulaşılan hallerdir. Bunların hiçbirini umursamayarak iğrenç bir hayat yaşamaya çabalayan ve devamında ruh sağlığını umursamazca bozan kişilerin yaşadıklarına da hastalık denilse de yaşadıkları hal aslında gerçek hastalık değildir. Bu kişilerin bu gibi “hastalıklarının” tıbbi/psikiyatrik yollarla tedavi edilmeleri imkansızdır. Bu nedenle sözde bilim psikiyatri, dünyanın hiçbir yerinde bu güne kadar böyle milyarlarca kişiden hiçbirini gerçekten tedavi edemedi.

Bir ruh hastasını, gözlerinin ele vermemesi ihtimal dışıdır. Gerçekten uzman bir kişi ve böyle uzmanların desteğiyle yazılmış bir uygulama, işi şansa bırakmadan ruh hastalarını gözlerinden de tespit edebilir. Tamamen bilimsel olan bu teknik, iki kere ikinin dört etmesi kadar kesin neticeler verir.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın