Gerçekten metafizik güçler var mı?

“Gerçekten metafizik güçler var mı… Bazı insanlar metafizik güçlerini kontrol edebiliyorlar mı… Bazı insanların metafizik güçleri, milyonlarca insanın bir araya gelmesiyle mümkün olamayacak kadar yüksek mi… Metafizik kabiliyetlerle çok uzaktaki cisimlere müdahale etmek, onları eğip bükmek ya da yakmak ya da patlatmak mümkün mü…

Metafizik kabiliyetleri güçlü olanlar, yakındaki ya da uzaktaki insanları iz bile bırakmadan öldürebilirler mi… Nazar değmesi de bir metafizik kabiliyet mi ve insanlar bu enerjiyi kontrol edebilirler mi… Dünya tarihinde kırılma noktaları oluşturan liderler, en başta da peygamberler, metafizik kabiliyetleri çok üstün seviyede olan kişiler miydi…

Zülkarneyn, hem fiziki boyuta hem de metafizik boyuta hükmeden kişi miydi? Hem cinler alemine hem de insanlar alemine hükmeden kişi miydi?

İbrahim peygamber Nemrud’u aslında nasıl öldürdü? Davud peygamber dağları yerinden nasıl, ne ile oynatıyordu?

Bilim adamlarından din adamlarına hatta kendini metafizik uzmanı olarak tanımlayan insanlara kadar çok sayıda kişinin destekleriyle hazırlanan belgeselimizin ilk bölümü başlıyor. Şimdi koltuğunuza yaslanın, çünkü yaşadığınız dünyanın bu güne kadar hiç fark etmediğiniz metafizik boyutuna yolculuğa çıkacaksınız…”

Gerçekten müslüman ve tasarrufu yüksek olan bir metafizikçi, Tin suresi okuyarak ellerinden ve beyninden metafizik sinyaller gönderiyorsa…

Karşısında hiç kimse, hiçbir grup ve hiçbir cansız şey duramaz.

Hiçbir teknoloji de onu durduramaz.

Atomları, atom altı parçaları, atomlar arası bağları eş zamanlı olarak bozar.

Çünkü “tin” ve “zeytun”, “incir” ve “zeytin” demek değil…

Bozmak isterse, dünyanın çekirdeğinin dengesini bile bozar, her yerde seller, karlar, fırtınalar, deniz taşmaları, aşırı soğuklar, aşırı sıcaklar yaşanır.

Eğer bozmak isterse, bir gün içinde milyarlarca elektronik cihazı da bozabilir.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

..

Bir Yorum Yazın