Merhaba dünyalı! Ben Biden…

Merhaba dünyalı! Ben Biden…

Biz sizler gibi ölümlü değiliz. Çünkü biz insan değiliz, cansız robotlarız. En kötü ihtimalde parça parça olur ve çalışamaz hale geliriz. Lakin hemen bir kopyamız görevi devralır. Ya da bir süre için çok iyi maskelenmiş canlı/insan bir dublör görevi devralır.

Bu nedenle bizim gibi karakterlere kısaca “zombi” diyebilirsin.

http://www.mfs.tv adresindeki blogda, uzun zaman önce yayınlanan bir rüya tabiri yayınında, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’e de bu nedenle “zombi” denilmişti. Söz konusu kaynağı ve devamında dünyada yaşanan gelişmeleri tekrar inceleyebilirsin.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

..

Geniş, derin ve binlerce kilometre uzunluğunda su kanalları açacağız

Acele ile açmamız gereken geniş, derin ve binlerce kilometre uzunluğunda su kanalları var.

Yakın gelecekte projelere başlanıldığında, hemen işler hale getirmemiz gereken bazı hatlar/güzegahlar var. Oralardan geçen su kanalları sayesinde pek çok şeyi kısa sürede eş zamanlı olarak elde edeceğiz.

1- Ağır yüklerin düşük masrafla nakliye edilmesi (Hem normal ticari ve askeri yüklerin hem de kanal açma sırasında oluşan ağır yüklerin)

2- Su ve oksijen gazı ile çalışan araçların sürekli su ihtiyacının karşılanması… Ayrıca, eş zamanlı olarak ve kolayca temiz su ve elektrik enerjisi de üreten devasa çiftliklerin ve ayrıca onların balık yetiştirme kısımlarının (küçük kanallarının) sürekli su ihtiyacının karşılanması…

3- Projelerin, daha ilk anlardan itibaren gelir getirmeye başlayan projeler olmasının, kendi masraflarını çıkartabilecek projeler olmasının ve hatta başka projelere sermaye üretebilen projeler olmasının sağlaması.

Biz, en kısa sürede açmamız gereken bazı kanalları bile bu videodaki gibi açmayacağız.

Kanalların yan tarafları uygun eğimde yamaçlar haline getirilecek. İki yana doğru kilometrelerce gittikten sonra o yüksekliğe anca ulaşacak.

Böylece ilk andan itibaren çalışma/hafriyat alanını geniş tutacak ve değerli madenler, hazineler, tarihi eserler de çıkartacak ve onların sayesinde de projelerin mali yükünü taşıyacağız. Ayrıca oralardan çıkan normal taşlara, kayalara ve topraklara bile ihtiyacımız olacak. Onlar da bize hemen çok lazım olacak. Çıkartılacak olan her şeyin nakliyesi, her gün durmadan ilerleyen kanal üzerinden hemen yapılabilecek. Nereye kadar ilerlersek, kanal hep peşimizden gelecek, kullanılabilir halde olacak.

Başlangıç noktasından biraz ilerledikten sonra, kanalların iki yanında hemen çok gellişmiş şehirleşme çalışmaları başlatacağız. Hepsi kanal manzaralı, hepsi geniş bahçeli, en yükseği üç katlı evler dolacak etrafa… Sadece bir kanal hattının iki yanında toplamda milyonla ev bulunabilecek.

Neredeyse tamamı fabrikada, otomatik makinelerde, alternatif malzemelerle ve çok kaliteli şekilde üretilmiş parçalardan meydana gelen bu evler, uygulama sahasında çok hızlı ve kolay şekilde montajlanacaklar. Buna rağmen, en şiddetli depremlerde bile çökmeyen ve parçalanmayan süper lüks ve sağlam evler olacaklar. Isı ve ses yalıtmasındaki üstün kaliteye hiçbir başka ev tarzı/malzemesi yetişemeyecek.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

Aramızdaki fark şu; Siz ölüyorsunuz, biz gülüyoruz

Lakin biz acımasız ve kuralsız değiliz. Çocuk yaştaki kişileri ya da çok genç kişileri bize karşı yaptığınız metafizik saldırılara katılmaya zorlamayın.

Biz masumlara zarar vermek istemiyoruz. Biz hiçbir insan topluluğuna tamamen düşman değiliz. Yahudilerin ve Çingengelerin bile iyi olanları ile kötü olanlarını birbirinden ayırt ediyor ve ona göre muamele ediyoruz.

Hatta uzaylı tarafları da tek kefeye koymuyor, iyileri ile kötülerini ayırt ediyoruz.

Çocukları, kadınları, ihtiyarları, tarafsız din adamlarını, hayvanları, bitki örtüsünü, tarafsızlığı seçmiş yetişkinleri harpten uzak tutacaksınız. Aksi halde yaptığınıza harp değil, katliam denilir. Firavunluk denilir. Ve bir gün bir Musa çıkar, sisteminizi başınıza yıkar.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

Yasaklanacak

Herkes hazırlığını şimdiden yapsın. Herkes kendini/zihniyetini, kabullenişlerini ve sistemini dönüştürsün.

Çok yakın gelecekte Türkiye’de şu fotoğraflardaki gibi hayvan yataklarının/duraklarının kullanılması tamamen/istisnasız yasaklanacak.

Temsili resimle anlatmaya çalışacağım.

Türkiye’de bağlı usulde büyükbaş hayvan besleyen herkes, her hayvanı için ayrı ayrı hayvan yatağı kullanmak zorunda olacak.

Hayvanların yan yana ve dip dibe konulduğu hayvan duraklarının kullanılması yasaklanacak, onların yerine silindir şekilli bir kısa kazık gibi duraklar/yataklar tercih edilecek.

Her bir hayvan, bir kazığa bağlanacak. Kazık betondan ya da metalden olabilir. Lakin bağlanan hayvan, her istediğinde kazığın etrafında tam tur (360 derece) dönebilecek. Zincirinin direğe/kazığa bağlandığı yerde, 360 derece sınırsız dönebilen bir halka olacak. Böylece zincir kendi etrafında dönmeyecek, daralmayacak, zorluk çıkartmayacak.

Hayvanların bir noktada sabit kalma zorunluluğu ortadan kalkacak. Bir açıda duruyorken orayı pisletmişse, idrar ve dışkı yapmışsa, diğer açıya dönüp oraya yatabilecek.

Bağlı kaldığı süre içinde hareket etmek istiyorsa, kazığın etrafında özgürce dönebilecek, hareket edebilecek.

Günümüzde olduğu gibi hayvanların gayet kısa iplerle ya da zincirlerle duraklara bağlanmaları da yasaklanacak. Hayvanların cinsine ve kilosuna/boyuna göre ip ya da zincir uzunlukları belirlenecek ve besiciler bu yönlendirmelere tabi olacaklar.

Hayvanın zincirini kısa tutan, rahatça yere uzanmasına ve uyumasına imkan tanımayan… Hayvanların, kafası ve boynu bir yere gerilmiş gibi bir halde ve acı çekerek uyumasına sebep olan besiciler de cezalandırılacaklar.

Ülke genelindeki bütün büyükbaş hayvan pazarları dahil kısa süreçte bu hale dönüştürülecek.

Söz konusu kazığın etrafında (360 derecelik açının tamamında) uygun ölçülerde ve tek parça halinde yemlik de bulunacak. Yani bir adet yemlik, direğin etrafını çevirmiş olacak.
Ayrıca bir adet de otomatik suluk bulunacak.

Yemlik ve suluk, kazık direkte aşağı ve yukarı şekilde yüksekliği ayarlanabilir halde imal edilecek. Hayvanın yaşına, boyuna göre yemlik ve suluk aşağı indirilecek ya da yukarı kaldırılacak.

Şayet hayvanlar açık alanda sık sık bağlanıyorlarsa, onlar için kullanılan kazık şekilli durakların üstünde, yeterli genişliğe/çapa sahip şemsiyeler bulunacak. Hayvanı gün boyunca doğrudan güneş ışıklarından koruyacak. Bu hayvanlar zaten güneşin altında ve hava cereyanında ve pis yerlerde durmazlar, hemen uzaklaşırlar.

Kazıkların arasındaki boşluk için de ilgili bakanlık ölçü belirleyecek. En gelişmiş/büyümüş hayvanların aynı hizaya doğru sırtlarını dönmeleri halinde bile birbirlerine temas etmelerine izin vermeyen, ayrıca birbirlerine çifte atmalarına izin vermeyen bir boşluk belirlenecek.

Kazık şekilli ya da diğer tabirle çember/daire şekilli durakların etrafındaki zeminin betondan yapılması yasaklanacak. Toprak zemin tavsiye edilecek. Gerektikçe besiciler toprağı çapalayarak çevirecekler. Gerektiğinde de toprağı değiştirecekler.

Uygun kauçuk zeminlere de müsaade edilecek. Besicilerin gün içinde en az dört kere durakları temizlemeleri istenecek.

Ortadaki kazığa, yerin altından gelen bir temiz su borusu bağlanması da tavsiye edilecek.

Hem sulukları besleyecek bu su hattı hem de isteyenler, zemine otomatik olarak basınçlı su tutan ve zeminin temiz kalmasını sağlayan, birkaç küçük musluktan oluşan sistem de takabilecekler.

Toprak yerine kauçuk zemin tercih edenler, zemini dışa doğru hafif meyilli halde yaparlarsa, bir de direğinin her bir yönünde ayrı ayrı musluklar bulunup da az su ile iyi temizlik yapılması sağlanırsa, çok da verimli hayvancılık yapmış olacaklar. Hastalıklardan, sakatlıklardan, veteriner ve ilaç masraflarından, hayvan ölümlerinden kurtulacaklar.

Buzağıların analarından ayrılması katiyyen/istisnasız yasaklanacak. Bu kurala riayet etmeyenlere gayet ağır ve caydırıcı ceza verilecek.

Buzağılar da anaları ile aynı durağa bağlanacaklar. Analarının karınları hizasından ya da omuzları hizasından bağlanmış bir kemere, buzağısı da bağlanacak.

Ya da durağın dış hattını -tepe bakışıyla- çember gibi kapatacak/çevirecek olan ve taşınabilir olan bir çit sistemi konulacak. Hemen birkaç dakika içinde bu taşınabilir, tak-sök çit sistemi durağın etrafını çevirebilecek. O çitin içine buzağı hiç bağlanmadan, serbestçe bırakılacak.

Böylelikle anası ile buzağısı ayrılmamış olacak. Ayrıca buzağıda ip bağlı olmadığı için ipler birbirine dolanmamış olacak.

Bu sayede buzağılar ana şefkati ile korunacak. Gerektiğinde anası tarafından yalana yalana temizlenecek ve sevilecek. Yeterli ana sütü ile sağlıklı beslenecek. Bolca hareket edecek. Bağışıklık sistemi hızla gelişecek. Buzağı kayıpları önlenecek. Bu kısımda da veteriner ve ilaç masrafları çok büyük oranda düşecek. İnsan gücü/masrafı da düşürülecek.

Ayrıca yetişkin hayvanlardaki davranış bozukluklarının önüne de büyük oranda geçilecek. Çünkü yavru iken anasının yanında bulunmayan hayvanlar, yetişkinlikte davranış bozuklukları sergiliyorlar. Ayrıca yavru iken iyi beslenmeyen ve vücuduna ilaç üstüne ilaç, aşı üstüne aşı verilen hayvanlar da yetişkinlikte davranış bozuklukları sergiliyorlar.

Çok yüksek sayıda hayvan yetiştiren, çok büyük sermaye ile bu işi yapan şirketler, daha önce yayınlarda anlattığım, gerektiğinde kendi kendine temizlik yapan mekanik/elektronik destekli hayvan yataklarını kullanmayacaklarsa… Onlar da yukarıda anlatılan şartlara uymak zorunda olacaklar. Hayvanların arasını, anlatıldığı kadar geniş tutacaklar ve kazıklı yatak sistemine geçecekler. Buzağıları da analarından ayırmayacaklar.

Kapalı mekanlarını büyütemeyeceklerse, besledikleri hayvan sayısını azaltacaklar ama yine de bu kurallardan bu devlet asla taviz vermeyecek. İnsan hakları da hayvan hakları da gereğince korunacak. Besicinin hakları da müşterilerin hakları da korunacak. Vücutları bakteri/mikrop ve ayrıca ilaç/zehir dolu hayvanlar da insanlar da böyle böyle azaltılacak. Hastahanelere ve sözde tedavilerle sözde ilaçlara yapılan masraflar da böyle böyle azaltılacak. Geçinme zorluğu bu yolla da yok edilecek.

Zaten daha önce de yazdığım gibi, tamamen bağlı/kapalı sistemde besiciliğe asla izin verilmeyecek. En kötü şartlarda bile hayvanlar en az sekiz saat salınacaklar, dolaşacaklar, güneş de görecekler ve salındıkları alanlar her yönüyle uygun şartlarda olacak. En temel kaide “Temiz ve sağlıklı mekan, temiz ve sağlıklı hayvan” kaidesi olacak.

Türkiyede sadece üç beş büyükbaş hayvan besleyen köylüler bile, yukarıda anlatılan şekilde hayvan durakları yapmak zorunda olacaklar. Aksi halde ceza alacaklar, ısrar ederlese hayvan beslemelerine izin verilmeyecek ve hayvanlarına da el konulacak.

Devlet tarafından koruma altına alınan ve el konulan hayvanlar, kurallara uygun şekilde besicilik yapacak olan vatandaşlarımızın desteklenmesinde kullanılacaklar ve onlara hibe edilecekler.

Bu sistem, bu çember şekilli ve merkezi direkli hayvan durağı sistemi, çok büyük sermaye ile besicilik yapacaklar için ayrıca kolaylıklar ve büyük iktisat sağlıyor.

Sağlam bir çatı sistemi yapılırsa, tavanda asılı olan metal kızaklar sayesinde ilerleyen otomatik makineler de kullanılırsa…

Kocaman ahırdaki uzun bir hatta, tek bir otomatik makine kullanılabilir. Bu da çok büyük bir iktisat ve kolaylık sağlar.

Tavan rayında ilerleyen otomatik makine, kazığın üzerine geldiğinde önce yemliğe yem bırakır. O sırada hayvan yemlemeye başladığında, aynı makinenin diğer kısmı hayvanı kalçaları üzerinden tutarak aşağa iner ve otomatik şekilde sütünü sağar. Bu şekilde sıra ile aynı hattaki bütün hayvan duraklarına yem dökebilir ve hayvanları sağabilir.

Sonra gün içinde, aynı otomatik makine, süt deposu ve süt sağma aparatı kısmını bırakır da temizlik için olan kısmını alır, gövdesine sabitler. Sonra tek tek giderek çember şekilli hayvan duraklarını tertemiz yapabilir. O sırada ise süt toplamak yerine atık/gübre toplar ve geri döndüğünde gübreleri, gübre deposuna bağlanan boru hattına topluca döker. Böylelikle işletmenin biogaz verimi de artar.

Tavan rayları ile hareket eden bu otomatik makineler, hayvanların üzerinde devriye bile gezebilirler. Yeterince kirlenmiş olan hayvan duraklarına hiç beklemeden müdahale ederler.

Her yer tertemiz, kokusuz, mikropsuz, hastalıksız olur. Hayvanlar da insanlar da kurtulur. İşletmelerin riskleri de çok düşer.

Daha önce anlattığım başka başka projeler de doğru şekliyle anlaşılırlarsa ve onlar da göz önünde bulundurularak çiftlik tesis edilmeye başlanırsa… Kısım kısım eklenen, kendini gün geçtikçe geliştiren ve asırlarca kullanılabilecek olan çiftlikler tesis edilmiş olur.

Temsili video

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

Çökülmüş olduğunun ilanı demektir

Bu, aslında çökülmüş olduğunun ilanı demektir. İlgili taraflara “Bakın, nasıl yaparsanız yapın, bir yol bulun ve bu topu buradan çevirin. Rusya çöktü ama yapılabilecek bir şeyler vardır. Rusya herkesin göreceği şekilde çökmeden önce bir şeyler yapın. Yoksa Rusyanın peşinden hepimiz açıkça çökeceğiz” demektir.

Bu, gizlenemeyen bir kriz, korku, panik, çaresizlik halidir.

Bu çökmüş hallerine rağmen dün Putin bir yandan Lukaşenko diğer yandan rol yapacaklar, ne konuştuklarını bilmeden ortalığı iyice karıştıracaklardı. O planları da çöktü.

Şimdi ise, sarılıp da beraberce çökecekleri başka taraflar arıyorlar.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

..