Dünyaya açıkça ilan ediyorum

Rusya’nın içinde yaşanmakta olan mücadele, Rusya’nın iç meselesidir. Rusya’nın idaresini elinde tutanlar Rusya halkına ihanet etmektedir. Bu hainlerin ordu içinde de uzantıları bulunmaktadır ki en başta Şoygu bu ihanet çetesinin içindedir.

Wagner’in bu güne kadar sergilediği mücadelesinde kusurlar, suçlar bulunup bulunmadığı ayrıca tartışılabilir ama Wagner’in ve onun etrafında toplanmakta olan Rus askerleri ile halkının, Putin ile çetesine karşı olan mücadelesi meşrudur. Hukuka uygundur. Bu haklı, meşru ve zaruri mücadeleye, açıkça ya da sinsice karşı müdahale etmeye teşebbüs edecek olan hükumetler, liderler ve muhtelif orduların genel kurmay kademeleri, vahim suç işlemiş olacaklar.

Böyle bir sürece geçilirse, İstanbul, başta Türkiye olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde açıkça müdahaleler yapacak. Rusya’daki ihaneti ve adaletsizliği sonlandırmak isteyen gerçek vatanseverlere, en açık şekilde yoldaş olacak.

Şimdiden sonra herkes ne konuştuğunu, ne karar aldığını, kime ne konuştuğunu hatta nasıl haberler ve yorumlar yayınlattığını bile iyice bilecek, seçecek.

Aksi halde bütün dünyayı yakan ateşi kendileri çıkartmış/başlatmış olacaklar.

Katar’a, BAE’ye, İngiltere’ye, ABD’ye, İsrail’e, İran’a kaçsınlar… Rusya’dan hiç kimse Türkiye’ye kaçmayacak. Rusya’da gerçek vatanseverler ülkenin idaresini ele aldıklarında ve Türkiye’ye kaçan hainlerin iadesini talep ettiklerinde, o hainler derhal Rusya’ya iade edilecekler. Herkes ona göre kararını alsın…

Türkiye’de benden başka borusu öten, hükmü geçen ve bu yazdıklarıma itirazı olan ve bütün dünyayı ateşe vermek isteyen bir tek kişi bile kaldıysa, ben mekanımdayım. Hemen, istediği şekilde gelip karşıma çıksın.

Tamamen hileli ve gayr-i meşru bir sözde seçim sonucunda, Türkiye’de güya bir kabineyi kurup da ne kadar hain, casus, kara paracı varsa devletimizin her makamına yerleştiren…

Sonra yerlerine geri dönen o CIA casusları, NATO’cular, İsrailliler, İngilizler, Rus ve Çin casusları ve başta da Aliyev ile Stoltenberg gelebileceklerse, en başta onları beklerim.

Çok da “güzel” karşılarım. Bekliyorum…

Rusya Federasyonuna bağlı olan Türk ve Müslüman unsurlar arasından… Şu kritik süreçte bile hala İsrail/İngiltere/ABD piyonu Putin’e ve çetesine tabi kalacak olanlar bilsinler ki ölüm fermanlarını, yok edilme fermanlarını kendi elleri ile imzalamış olacaklar.

Şu anda, şu safhaya gelmiş olan şu şartlarda bile hala korkaklar ve karaktersizler gibi susup kalırlarsa ve bir de bir adım daha haddi aşarak açıkça Putin yanlısı dururlarsa, İstanbul onları ateşlerden ateşlere atacak. En kısa sürede cehenneme biletlerini kesecek.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

..

Yakinen takip ediyorum


Sükuneti muhafaza etmeye gayret ediyorum. Tahriklere kapılmıyorum. Hala sözlü cevaplar ve fiziki karşılıklar vermemeyi tercih ediyorum. Sahaya müdahale etmiyorum. Buna ne kadar daha tahammül edebilirim, bilemiyorum.

Lakin geçici süre oyunun dışında olmayı tercih ettiğim şu anlarda, şu kadarını da söylemeliyim:

İstanbul hatta bütün Türkiye hatta bütün dünya, yeniden çok büyük bedeller ödemek zorunda kalsa bile… Dünyanın herhangi bir yerinde, İstanbul’un iradesine güvenerek hürriyet mücadelesi veren bütün şerefli ve vatansever tarafları yakinen takip ediyorum. Mücadelelerinden gurur duyuyorum.

Bu güne kadar, defalarca fırsatlar oluşturduğum halde, beklediğim dik duruşu sergileyememiş olup da sabrımın taşmasına sebep olan, oyundan kendi irademle çıkmama sebep olan, lakin şimdilerde dik durmaya çabalayan tarafları da yakinen takip ediyorum.

Benim, hiçbir zaman değişmemiş olan ve değişmeyecek olan inançlarım, hassasiyetlerim var. Ben ırkı, lisanı, dini farklı olsa bile, dürüst ve iyi niyetli olanların yanında oldum. Hiçbir zaman paranın, şöhretin, makamın, alkışın peşinde koşmadım.

Herkes biliyor ki o Putin’i ve çetesini çok defa ikaz ettim. Hain Ankara hükumetini desteklemeye ve varlıkta tutmak maksadıyla oynamaya devam ederse, hain Ankara hükumetinden bile önce ezilip devrileceğini açıkça ilan ettim.

Yine de İngiltere’den, İsrail’den, ABD’den aldığı talimatlarla davrandı ve İstanbul’la inatlaştı. Olmayacak bir işi zorlayanlardan biri oldu. Güya İstanbul’a inat, Ankara’yı ayakta tuttu. Hayır, aslında kendini bu defa tamamen bitirdi ve ortada bir Ankara hükumeti falan da yok. Bu gün Rusya’da devasa krizler yaşanıyorsa, bunun baş sorumlusu Putin’dir ve onun çetesidir.

Bu gün bütün insanlığın vicdanı, Putin ile çetesinin hainler çetesi olduğunu kabullenmiş vaziyette. Menfaatlerine uymadığı için, bu gerçeği açıkça dillendirmeyenlerin tavırları kimseyi bağlamaz. Hakikat, güneş gibi gözler önünde ve her gözü aydınlatıyor.

Rusya’nın kendi evlatlarını, kara paracı ABD, İsrail, İngiltere için açıkça yem eden ve kara paracı Yahudi Zelenski ile danışıklı dövüşen Putin ile çetesi, hem Rusya kanunlarına göre hem de milletler arası hukuka göre suçludur, cezalandırılmalıdır.

Rusya içinde, Putin ve çetesine karşı mücadele verenlerin sağ duyulu, iyi niyetli, adalet arayan, hesap soran, ihanetlere karşı duran tavırları dünya insanlığının açıkça gözleri önündedir.

Bu tabloya rağmen bile Putin ile çetesinin yanında olduğuna dair açık tavır sergileyen sözde cumhurbaşkanı, gayr-i meşru cumhurbaşkanı Tayyip ve çetesi de halt etmiştir.

İstanbul burada iken, hiçbir İngiliz piyonu, hiçbir İsrail ve ABD piyonu hain, Türkiye’nin gücünü, Putin ile çetesinin lehine olacak şekilde kullanamaz.

Haydi denesinler ve bunu bir kez daha yaşayarak görelim. Bunca senedir belki on kere ilan ettikleri halde Suriye’ye operasyon bile yapamamışlar da şimdi Rusya’nın başındaki pislik bir çete için mi operasyona kalkabilecekler?

İstanbul, böcek misali ezip geçebileceği Ankara’yı, son seferinde de ezmemişse, bu millet denilen sürünün yüz kızartıcı vaziyeti nedeniyle ezmedi.

Lakin İstanbul biraz daha tahrik edilirse, Ankara’yı milletin bir kısmı ile beraber ezer, geçer.

Sonunda milletin çoğunluğunun kendisine uymayacağını bilse ve süreç boyunca çok kan akacağını, sonunda da milletin idaresini yine bırakacağını bilse bile, dünyanın onlarca ülkesine inat Ankara’yı haritadan siler.

CIA personeli MİT başkanı Abraham Kalın’ı, CIA personeli Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı, İngiliz vatandaşı ve casusu Mehmet Şimşek’i ve Türk bilindikleri halde hiçbiri Türk olmayan bütün gayr-i meşru kabineyi bakanlıklar mevkiinde, milyonla Türkiye vatandaşının önünde sallandırır.

O sırada Stoltenberg’in ve Türkiye’deki çetesinin ortada bile görünemeyeceklerini garanti ederim.

Mehmet Fahri Sertkaya |Akademi Dergisi

Neydi o günler, o yıllar…

https://t.me/AkademiDergisi/18935

Dünya siyasi dengelerini Rusya’nın lehine olacak şekilde silbaştan düzenlemiştik.

Yıllar boyunca Rusya’nın lehine olacak şekilde yaptıklarımızı, kendini siyaset dehası zan eden o bilinen liderlerin akılları bile almadı. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Kısa sürede havlu attılar.

Rusya ise hiçbir zaman bize gerçekten dost/müttefik olmadı. Çünkü Rusya’yı Rusyalılar yönetmiyordu. Rusya’da Rus halkının sözü geçmiyordu. İngiltere’nin, İsrail’in, ABD’nin piyonları Rusya’yı yönetiyordu.

Senelerce ilmek ilmek dokuyarak oluşturduğumuz o dengeleri, o kazançları, her seferinde, her seferinde bile isteye boşa düşürdüler baştaki o hainler… Sadece yürüp ilerlemeleri kalmıştı çoğu zaman, o kadarını bile yapmadılar.

Rus halkının ayakları altında ezilmeyi de Rusya meydanlarında sallandırılmayı da on binlerce kere hak ettiler.

Senelerdir gördükleriniz hiçbir şeydi. İstanbul’un gücünü asıl şimdiden sonra göreceksiniz.

Kuzey doğudan güney doğu istikametine…
Uygun adım, marş…

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

..