Doğrudan harp sebebi


Türkiye’de, tamamen hukuksuz, anayasaya da aykırı, seçim yasalarına da aykırı bir sözde seçim yapmak isteyen kişilerden bir kısmı…

Bu vesile ile başka başka devletlerin, gizli servislerin, milletler arası terör ve kara para örgütlerinin hedefine ulaşmasını sağlamaya çalışan kişilerden bir kısmı…

İşler kısa süre sonra sarpa sarmaya başladığında peyderpey başka ülkelere kaçışmaya çalışacaklar. Şu kaos ve geçiş sürecinde, ne kadar dikkatli ve gayretli de olunsa, elbette aralarından kaçabilenler olacaktır.

Dünyanın bütün devletleri bilmeliler ki mfs Türkiye’si, o devletlerin bu davranışlarını, hainleri ve kara paracıları kabul etmelerini, doğrudan harp sebebi sayacak. Türk ve Türkiye düşmanlığı sayacak. Teröre, ihanete, her türlü suçlara ve suçlulara doğrudan destek sayacak.

Sınır komşularımız olanlar ilk sırada, bölge ülkeleri ikinci sırada, diğerleri üçüncü sırada olmak üzere, Türkiye bu kanunsuzluğu ve insanlık dışı eylemi yapan bütün devletlerle günü geldikçe harp edecek, hesaplaşacak.

Hiçbir devlet/hükümet, başka bir ülkede iktidarı ele geçirmiş olan, senelerce her kötülüğü ve kanunsuzluğu yapan ve günü gelince halkın eline düşmek üzere olan kara paracıları, insan ve organ kaçakçılarını, uyuşturucu ve silah kaçakçılarını, savaş ve terör suçlularını, katilleri, katliamlıcıları “siyasi sığınmacı” gibi göremez.

Bütün taraflar, kararlarını ona göre versinler. Çok yakın gelecekte, taraflardan hiçbirinin hiçbir mazereti kabul edilmeyecek.

Sadece Türkiye değil, hakiki müttefikleri de Mİ üzerinden organize olarak o ülkelere gerekli askeri müdahaleleri yapacaklar. Ganimetlerden de paylarına düşenleri alacaklar.

Bundan sonra böyle… Bu dünyada fertler de insan toplulukları da hükumetler de hukuka uyacaklar ya da hak ettikleri sert karşılıkları görecekler/bulacaklar.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın