Ziraat ve hayvancılıkta yeni bir çağ açacak sistemler

(Bu yayın, Mehmet Fahri Sertkaya’nın sosyal medya uygulaasında bir takipçisi ile yazışmasının tek taraflı olarak ayınlanmış halidir)

Mehmet FahriSertkaya:
Sana video atacağım, proje videosu, projeler çok kapatılıyor. Önce şu resim;


Gördüm, o sonra. Mümkün olduğunca düz ama biraz engebeleri de olan, devasa ve yarı kurak arazileri nispeten çok ucuza satın alacağım.

Sonra bir yandan da bir fabrika kuracağım, bana lazım olan şeyleri imal edecek. Şu gördüğün altıgen direklerden imal edecek. Onun içine insan sığabiliyor. Her parçası demonte taşınıyor, sahada montajlanıyor lego gibi.

Böylece depolama masrafı, nakliye masrafı, her türlü masraf düşüyor. Sahada kurulması da çok uzun sürmüyor. Hiç kaynak yok hep vidalama. Hiç beton kullanılmayacak kum, çimento, kireç, su hiçbir şey lazım değil. İnşaat kalıbı, inşaat ustası lazım değil. Sıradan insanlar bile bunları montajlayarak kuracaklar.

Hayır, bunlar öncelikle iç ve dış yüzeylerde saksıları taşıyorlar. Bu direklerden birinde en az iki yüz torba saksı olacak. Yani 200 kök bitki demek. İçi de güneş görüyor dışı da görüyor. İçi de dışı da yukarı çıktıça eğimli, bitkiler üst üste gelmiyor. Tepeden otomatik sulama var. Bitkilere bakım ya da hasat için insan içine girebiliyor buna rağmen bu direk yani çatı taşıyan bir direk.

4-5 aralıkla bunlardan konacak. Sonra bunlar arasında tepe noktalardan çelik halat gerilecek, birbirlerine bağlanacaklar. Yolun sağında solunda bunlardan olduğunu, yolun üstünün kapatıldığnı düşün. Bunun yanı sıra bunlar çaprazlama olarak da birbirlerine halatla bağlanacaklar, sadece karşı karşıya olanlar değil.

Yani bir direk düşün, olduğu yerde dur. Ondan sağ çaprazdaki direğe ve ondan sol çaprazdaki direğe ve ondan arka sağ ve ondan arka sol çaprazdaki direklere de kopmayan, paslanmayan çelik halatlar gerilecek. İşte o çelik halatlar hem direklerin devrilmesini önleyecek. Çünkü birinin devrilmesi için, yüzlercesinin aynı anda devrilmesi gerekecek. Hem de o halatlar çelik tel örgü taşıyacak, devasa arazinin üstü çelik tel örgü ile kapatılacak. Hava geçecek, ışık geçecek ama radyo dalgaları geçmeyecek. Tel örgü faraday kafesi vazifesi görecek, sinyalleri kıracak elektromanyetik koruma sağlayacak. Yine tel örgü tavan, yırtıcı kuşları ve haşeratı da geçirmeyecek. Belki sivrisinekler geçebilecek.

Devasa arazide binlerce yol oluşacak ama toprak yok. iki yanında direkler dizili. O yollarda milyonlarca tavuk, milyonlarca tavşan olacak. Vahşi hayvanlar onları kapamayacak, şahin kartal akbaba ya da diğerleri. Karadan da ayı tilki kurt gelincik ve diğerleri bu hayvanlara zarar veremeyecek. Arazinin yarısında hayvanlar olacak, diğer kocaman yarısında ise yol kısımlar da başka çeşit piramit saksılıklar olacak. Bir hasat sezenonunda on milyonlarca torba saksı ekilecek. Kendi suyunu havadan denizden üretecek, kendi yemini üretecek küçükbaş ve büyükbaş da olacak, k. baş en az yüz bin olur. Hepsi tamamen serbest, bağlamak yok. Bu sistem et, yumurta ve bitki elde etmeye ve durmadan hayvan sayılarını artırmaya oynayacak. Arada bazı kısımlarda geyik ceylen v.b. de olacak. Şimdi videoyu atıyorum.


Her piramit direkte üç kazık da olacak. Toprağa kazık çakılacak. Direk toprağa batmasın diye altında tabla/plaka da olacak. Gerektiğinde bir kişi yataya duran parçaların kenar kısımlarına basarak kolayca bunun tepesine çıkabilecek. Yatayına duran askılık parçalar var, onlara torba saksı asılmayacak. Uygun malzemeden yapılmış olan saksılık konacak önce. Konacak saksılıklar, o yatay çubukların yükten dolayı aşağı göbek yapmasına izin vermeyecek çünkü saksıklıkların malzemesi de taşıyıcı görevi görecek. Sonra saksılıkların içine torba saksılar konacak, alınacak. Ekip biçmenin şekli çok değiştirilecek.

Evet içine de ayrıca saksılık konacak. Sonra o saksılıkların merkez noktasındaki yuvarlak boru gibi yuvaya, yuvarlak şekilli torba saksılar konacak. İçinde de dışında da aynı anda torba saksılar bulunacak ve bitkiler yetişecek.

O piramit direğin alt bölgesine dikkat et. İç ve dış çubuklar arasında epeyi boşluklar var. Oralara özel imal edilmiş torba su depoları konacak. Onların da köşeleri direklere bağlanacak kolayca. Sonra yukarıda sistem havadan su ürettikçe, o torba saksılara damla damla su dolmaya başlayacak.

Çatıya gerilecek çelik tel örgü, normal örgü değil anlatması çok zor. Henüz çizdirmedim.

O çatı çok çok hafif olacak ve buna rağmen her yöndeki rüzgarları geçirmeyecek. Rüzgarı üzerinden atan, gönderen, savuşturan bir yapısı olacak ve buna rağmen içeriye sürekli sakince hava alan bir yapısı olacak. Yine buna rağman üzerinde gereksiz su ve kar ağırlığı tutmayacak. Devasa alana çatı kaplamak, görülmemiş seviyede kolay, düşük maliyetli olacak. Kolay kolay bakım da gerektirmeyecek.

O çatının üzerinde aralıklı olarak güneş enerjisi panelleri (GEP) dolu olacak. Hem ışığı ve havayı fazla kesmeyecek hem de fazlaca yük oluşturmayacak bu GEP’ler. Zaten fazlasıyla sıcak, yarı kurak ve biraz da engebeli arazileri seçeceğim. Hem de bu çatı sistemi de ayrıca toprağa ve hayvanlara ideal seviyede gölge yapacak.

Arada oluşan toprak yollarda şunun daha geliştirilmişini kullanacağım.

İçinde su tutacak, bütün torba saksıları fitil yöntemiyle otomatik sulayacak. Topraksız ziraat asla yapmayacak, torbalarda toprak olacak hep. Zaten milyonlarca hayvanın altından düzenli olarak bol gübreli toprak toplayacağım.

Mümkün olan yerlerde de yerden yukarı doğru uzayan saksılar yerine, yukarıdan aşağı doğru salınan saksılar kullanacağım.


Anlatması zor ve uzun ama şu temsili resim anlamayı sağlar. Çatıda gelişmiş sistemler de olacak. Gerektiğinde ek parçalar hızlıca serilip açılabilecek. Bunlar da uzun ömürlü, hafif ve uygun maliyetli parçalar olacaklar.


Şu da temsili resim. Bu anlattığım sistemi kullanarak ben, devasa araziyi de altıgen parçalar halinde böleceğim. Birbirine karışmaması gereken hayvanları bu kısımlara ayıracağım.

Zaten araziye gider gitmez, hemen iklime ve toprağa uygun ağaçlandırma da yapacağım.

Bazı kısımlarda oluşan yollarda toplamda yüz binlerce ağaç fidanı yetiştirmeye başlayacağım.

Hep anlattığım piramit şekilli saksılar artık her yerde görülür oldu. Bunlardan da kullanacağım. Çalışacağım arazinin şartlarına göre bunları yükseltecek, genişletecek, şeklini belirleyeceğim.


Biraz daha yüksek olacak bunların ayakları ve altında tavşan tavuk v.b yaşayacak, dolaşacak. Lakin ekinlere zarar veremeyecekleri şartlar sağlanacak.


Bu da temsili resim.

Yapacağım, bunun gibi olmayacak, çok farklı duracak ama genel mantık aynı.

Havadan gerdiğim çelik halatlar ve onların üzerine çektiğim özel çelik örgü. Bana aynı zamanda havadan elektrik kabloları ve hafif su boruları geçirme imkanı verecek.

Belli aralıklarla ve uygun yerlerde konacak fıskiye başlıkları sayesinde bir tek vanayı açarak kocaman bir bölgeyi otomatik olarak sulayabileceğim. Sanki yukarıdan aşağı yağmur yağarmış gibi olacak. Hatta yağmurdan da küçük ve sık aralıklı parçalar halinde düşecek su.

Gerektiği yerlerde de havadan aşağı doğru su damlatma tekniği kullanacak. Belli aralıkla su damlayacak saksıdaki bitkilere ve istediğim yerlerde de toprak yollara.

Bir yandan da arazinin canlanmasını, yeşillenmesini, ağaçlanmasını sağlayacağım hızla. Çünkü yıllar sonra oradan o sistemi alıp çıkartacağım. Bütün parçalar tekrar sökülecekler. Tel örgü, çelik halatlar, piramit direklerin parçaları, kazıklar, her şey. Her şey tekrar kullanılabilir parçalar halinde üretilecek zaten. Zamanı gelince de bu devasa araziden sistemi kısım kısım söküp başka yerlere götürmeye başlayacağım.

Bu öyle bir sistem ki istediğim zaman istediğim kısımdan genişletme yapabilirim. Ya da söküp daraltabilirim ve bir kenardan kuruluma başladığım gibi, hemen o kısma saksıları, bitkitleri, hayvanları getirip yayabilirim. En kötü senaryoyu çalışsak, bir gün bu sistem devam etmeyecek ve başka yere götürülüp kurulmayacak olsa bile… Bütün parçalar yeniden başka işlerde kullanılabilir, geri dönüştürülebilir. Zaten demir kullanacağım piramit direklerde ama özel bir pastan koruma tekniği kullanacağım.

Şunların daha iyi hale getirilmiş olanlarını da kullanacağım. Bu devasa arazinin içinde çok çok yüsek sayıda arı kovanları da olacak. Buradaki arılar çıkıp gidemeyecekler ama rahat da uçuşabililecekler. Sinyallerle de öldürülemeyecekler. Belki de dünyanın en iyi kalitedeki ballarını üretecekler.


Bu, en temel/basit anlatılmış hali… Buradaki milyonlarca tavuktan, her gün birkaç milyon yumurta otomatik olarak toplanacak. Çünkü ona göre de kuluçkalıklar eklenecek. Üstelik onlar da tak-sök sistemle geliştirilmiş olacak.

Bir yürüyen bantın bekleyip de gelen yumurtaları hızla toplayan insanlar düşün, sonunda öyle toplayacaklar yumurtaları.

İlk yıllarda tavukların yumurtaları toplanmayacak ve en tabii/doğal ve en sağlıklı şartlarda, ilaç desteklerine de ihtiyaç olmadan çoğalmaları sağlanacak.

Tavşanlar ve diğer tavuk haricindeki diğer kanatlılar için de bu hedeflenecek.

Zaten arazinin yaklaşık yarısında durmaksızın bitkiler yetiştirilecek. Proteini yüksek bitkiler öncelikle yetiştirilecek ve hayvanlara çoğunlukla kuru yem değil, dalından yeni kopmuş, ilaçsız ve çok leziz bitkiler yedirilecek

Tavuklar ve diğer kanatlılar için hususi olarak böcekler ve solucanlar yetiştirilecek.

Tıka basa dolu, aşırı kalabalık bir ortam oluşmasına izin verilmeyecek.

Hayvanlar rahatça gezebilecekler. Zaman zaman onları bir yan yola göndereceğiz. Boşaltılan her yolu elden geçireceğiz. Zemin toprağı değişmeli ise değişecek. Başka ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Kuluçkalıklar elden geçecek, temizlenecek. v.s.

O kadar sağlıklı ve temiz olacaklar, o kadar iyi beslenecekler ki bu hayvanlar, ikiz ve üçüz doğum oranı çok yüksek olacaktır.

Tavşanların tek seferde 10 yavrudan az yavrulamasını beklemem.

Zaten iki ayda bir yavru yapacaklardır tavşanlar… Onların hali çok başka. Çok çok hızlı çoğalıyorlar.

Bu sağlıklı şartlarda olan hayvanların bağışıklık sistemleri de çok güçlü olur zaten. Burada kasten virüsler bulaştırılsa bile, bekledikleri gibi yayılmama ihtimali bile var. Zehir gibi bir şey yayarlarsa, o başka ama kimse yaymaya cesaret edemeyecek. Dünyanın neresinde her kim varsa o saldırının arkasında, hiç şüphem yok ki ezerim. Bir lira zarar vermişse, bir milyon zarar ettiririm.

Siyasi ve mali dengeler zaten en başta dikkat edilmesi gereken şeyler. Ben, bunu zaten ayarlayacağım.

Bir de dediğim gibi, bu, en temel mantığı… Bu projede yüzlerce farklı seçenecek var. Detaylar çok değişebilir

Bazı yerlerde mesela büyükçe göletler açılır, bütün göletler birbirlerine boru ve motor sistemi ile bağlanır.

Durgun su olmaz, sürekli tazelenir ve su içinde balıklar yetişirken, su üzerinde de uygun sayıda piramit saksılar yüzerler.

Ya da benzeri gölet sistemi kazlar ve ördekler için tesis edilebilir.

Buranın tavanında zaten açık alan yok. Bu arazinin çoğu yerinde bıldırcınlar, keklikler ve eti için beslenen başka kuş türleri serbestçe uçacaklar.

Milyonlarca kuş uçuşacak bir yandan da…