Türkiye’de her sahada büyük bir değişme, dönüşme ve yenilenme olacak


Üfürmeleri boş verin. Ümit Özdağ’ın gerçekte yüzde bir oyu bile yok. Onun hakkında bilgi sahibi olmasa da tipine bakan herkes, onun serseri, gaddar, yalancı, pislik biri olduğunu anlayabiliyor. Ümit’in hala doğru düzgün siyasi teşkilat yeterliliği de yok. Ondan farksız halde olan Muharrem İnce bile onu satıp ayrılmak zorunda kaldı. İstanbul’un sillesini yiyenin, sahada durabilme lüksü yok.

Seçim yapılamayacak ama yapılacak olsaydı bile seçmenlerin yüzde yetmişi ya da daha fazlası seçime katılmayacaktı, oy kullanmayacaktı. Türkiye’de sistem dipten çöktü. Kimsenin sisteme inancı kalmadı.

Türkiye’de il ve ilçe belediyeleri keskin bir kararla kaldırılacak. Bir süredir bunun alt yapısını hazırlıyorum ve herkes iyice hazır olmalı. İlleri ve ilçeleri atanmışlar yönetecekler ve işini iyi yapmayanlar hemen o makamlardan alınacaklar. Devletin kurum ve kuruluşları arasında çift başlılığa, gruplar arası çekişmelere asla izin verilmeyecek. Kamu masraflarının azaltılması ama aynı anda verilen hizmetin kalitesinin artırılması için ne gerekiyorsa, onlar yapılacak. Rejim de değişecek. Mahalli idarelere dair kanunlar, düzenlemeler, yetkiler de değişecek.

Bir ilde vali varken, bir de belediye başkanına hiç gerek yok. Bir ilçede kaymakam varken, bir de belediye başkanına hiç gerek yok.

Hemen değil, gerekli alt yapı oluştuktan sonra, yakın gelecekte Türkiye eyalet sistemine geçecek.

Her eyaletin kendi emniyet, sağlık, itfaiye, arama-kurtarma kuruluşları olacak. Bunlar eyaletin valisi tarafından sevk ve idare edilecekler ama merkezi hükumetin yetkisi çok geniş olacak. Vali dahil, eyaletin bütün idari kadrosunu, tek hamlede baştan aşağı değiştirebilecek. Seçim diye bir şey olmayacak, Türkiye’de hiç kimse seçim ya da parti istemeyecek, aramayacak.

Her şeyin bir idari merkezini başkente kurarak, her şeyi başkentten idare etmeye dönük saçma sapan sistem en kısa zamanda kaldırılacak. Bakanların yetkileri de çok genişletilecek ve bakanların denetlenmesi de çok artırılacak. Dokunulmazlık denilen hukuksuzluk, saçmalık derhal kaldırılacak.

Ordu birimlerinin sevk ve idaresi sadece merkezi hükumette olacak. Valilerin, gerektiğinde ordunun yurt içinde vazifelendirilmesi hususunda yetkileri olmayacak.

Eyalet idareleri ile merkezi hükumet arasında sürekli irtibat olacak. Organize ve senkronize halde olacaklar. Bu hususta bakanların çok iyi eğitilmiş çok sayıda yardımcıları olacak. Bürokratik yavaşlığa asla izin verilmeyecek.

Eyalet sistemi sayesinde, Türkiye’nin farklı kültüre, farklı kabullenişlere, farklı törelere sahip bölgeleri, kendi tercihleriyle sevk ve idare edilebilecekler.

Eyaletlere göre farklı tüzükler, kanunlar ve yasaklar olabilecek. “Töre/yöre hukuku”na meydan verilecek. Hiçbir insan topluluğu, yaşamak istemediği bir hayat tarzını yaşamaya mecbur tutulmayacak.

Çok yakın gelecekte Türkiye’ye dahil olacak topraklar da hemen eyalet sistemine geçirilecek. Türkiye’nin bir eyaleti olarak Türkiye toprağı olacaklar.

Eyalet sistemi sayesinde, onların hemen Türkiye içlerine doğru yayılmalarına izin verilmeyecek. Bir süre oralarda mevcut alfabenin, mevcut kanunların çoğunun, mevcut kabullenişlerin devam etmesine eyalet sistemi sayesinde imkan sağlanacak. Uyuşma süreci sonrasında kanunlarda, izin ve yasaklarda, göç sınırlamalarında yeni düzenlemeler yapılacak.

Hiçbir şey aceleye getirilmeyecek ama hiçbir şey geciktirilmeyecek. Büyük bir kararlılıkla Türkiye dönüştürülecek.

Eyaletlerde mesai günleri ve saatleri de farklılıklar gösterebilecek.

Her şeyin başında, Türkiye’de artık hukuk her şeyin üzerinde, herkesten güçlü olacak. Vali, bakan ya da devlet başkanı, hiç fark etmez. Yanlış yapan karşısında hukuk adamlarını bulacak. Sistem böyle olunca, seçim sisteminin kaldırılması hiç kimseyi rahatsız etmeyecek. Hata yapan, haksızlık ve zulüm yapan her kim olursa olsun hemen cezasını bulacak. Kimseye kimseye yanlış yapamaz, zulüm edemez, ezemez olacak. Bu, milletin arasında gruplaşmaların ve gereksiz mücadelelerin de kısa sürede yok olmasına sebep olacak.

Ordu ve MİT çok kısa sürede ve çok büyük oranda dönüştürülecek. Dünya buna çok şaşıracak. Hem dönüştürme hızına hem de yeni sisteme…

Profesyonel askerlik sistemi olacak ama herkesin temel askerlik/silah eğitimi alması için bir ay askerlik zorunlu olacak. Bazı mühim sahalarda uzun süreli tahsil yapanlardan bir aylık zorunlu askerlik de kaldırılacak. Bu kişilere de bir ay askerlik tavsiye edilecek. Gitmek isteyenler askere alınacaklar ve bu kişilere daha özel şartlarda askeri eğitim verilecek.

Kendi aşçılarını yetiştiremeyen, kendi yemeğini pişiremeyen, kendi satın almalarını ve planlamalarını yapamayan bir orduya, ordu denemez.

Türlü türlü sahalarda iyi seviyede tahsil görmüş ve uygulama sahasında da tecrübesi olan sivil gençlerin, kolay ve kısa bir sürecin sonunda ordu mensubu olmalarının ve iyi maaş almalarının önü açılacak.

Hastahanelerin ve sağlık çalışanlarının sayıları kademeli olarak çok azaltılacak. Tedavi kısmından önce, insanların hastalanmamaları için gerçekçi ve kalıcı tedbirler alınacak.

Hastalıkların büyük kısmının asıl sebebi yetersiz beslenmedir. İnsan ne yiyorsa odur. Bu ülkede başta toprağın değerleri bozuk. Profesyonel/uzman çiftçilerin yetişmesi sağlanacak ve tarlalardan sık sık toprak numuneleri alınacak testler yapılacak. Toprağın değerleri yetersiz olan yer yerde ilk iş olarak bu sorun çözülecek. Valiler bu işle de hususi olarak ilgilenecekler. Değerleri tam olmayan toprakta yetişen mahsül, insanı yeterli seviyede besleyemez. Faydasız bir gıda olur. Tokluk verir ama yeterli proteini, vitamini, minerali vermez. Türkiye’nin şu anda acil sorunlarından biri de bu…

Toprağın ve denizlerin ve akarsuların değerlerini koruyabilmek/düzeltebilmek için görülmemiş bir hassasiyetle kimya sahasına dair düzenlemeler ve denetlemeler yapılacak. Toprağı bozan hiçbir şeye geçit verilmeyecek. Şu anda Türkiye’de imalatı ve satışı serbestçe yapılan binlerce kimyevi ürün, çok çok kısa süre sonra satılamayacak. Başta da sabunların, deterjanların büyük çoğunluğu…

Türkiye’nin hastahanelerin, büyük okulların, büyük kamu binalarının binaları yeşilliklerle, çiçeceklerle, kuşlarla dolu olacak. Bahçivanlığa da çok kıymet verilecek. Onlar için hususi okullar açılacak. Orta yaştaki kişiler de isterlerse bu okullara kayıt olarak bahçivanlık tahsili görecekler. Tahsilin sonunda mezuniyet ve yeterlilik belgesi alacaklar. İnsanları, hayvanları ve bitkileri aşırı rahatsız eden elektromanyetik kirliliğe zaten hiç meydan verilmeyecek.

Tavuk etinden çok daha yüksek proteinli ve faydalı olan tavşan eti ülke genelinde yaygınlaştırılacak. İlgili bakanlık tavşan çiftliklerinin yayılması için çalışmalar yapacak. Çiftliklerdeki asgari standartları belirleyecek ve sık denetlemeler yapacak. Tek bu bile milletin sağlığının düzeltilmesinde kritik rol oynayacak. Lakin eş zamanlı olarak topraktan tohuma, undan ekmeğe, katkı maddelerinden ambalajlara kadar her şey düzeltilecek, iyileştirilecek.

Bir süre sonra tavşan eti çok bulunur ve uygun fiyata satın alınabilir olacak.

Ülkenin kanunlarında “sivil itaatsizlik” maddeleri açıkça yazılacak. Millet, istemediği idareciyi birkaç gün içinde ve kolayca devirebilecek. Emniyet teşkilatının ve ordunun hangi şartlarda ülkenin cumhurbaşkanına ve bakanlarına itaat etmeyecekleri, muğlak olmayan cümlelerle yazılacak.

Lakin… Millet de hukuka aynı seviyede uymak zorunda olacak. Milletin bir kısmı hatta büyük bir kısmı hukuka uymazsa, devlet başkanının çok çok geniş yetkileri olacak ve sert müdaheleler yapabilecek.

Şuuru yerinde iken bir ya da birden fazla insanın gıda yoluyla ölümüne sebep olabilecek davranışlar yapan… Gıda hilesini ölümcül risk taşıyan seviyeye herkes… Adil ve şeffaf yargılamalar sonrasında idam edilecek. Bütün safahat Adalet Bakanlığının halka açık olarak yayınlayacak. Duruşma görüntüleri de dahil…

Böyle davrandığı halde henüz hiçbir insanın/tüketicinin ölmediği vakalarda da ilgili kişi ya da kişiler idam edilecekler. Bunların insanlıktan çıkmış ve her an tehlike saçmaya devam edecek kişiler olduğuna kanaat edilecek.

Sinsice ve insan sağlığına zarar verecek tarzda genetik mühendisliği yaptığı belirlenen kişiler ile… Bunlara her sahada yardım ve yataklık yaptığı belilerlen kişiler… (Neler döndüğünü bildiği halde basında ve sosyal medyada meydan verenler dahil) Acımasızca idam edilecekler. Bunların da adil yargılanmalarına dair evraklar ve duruşma görüntüleri Adalet Bakanlığının resmi sitesinde herkese açık olarak yayınlanacak.

Para cezalarını ayarından çıkartıp da kara paracı hükumete ve çalıştıkları malum ülkelere ve mason tarikatına ek gelir haline dönüştüren şu acımasız çark kırılacak. Para cezaları çok büyük oranda azaltılacak.

Ülkenin suçlularına, milletin vergileriyle ceza evlerinde bakıp besleme sistemi temelden yıkılacak. Cezaların çoğunda meşru şiddet uygulanacak ve milletin vergileri suçluların masraflarına akmayacak.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın