Türklerin DNA’sını bozmayı hedeflediler

Japonları, Çinleri, Korelileri, Türklerin DNA’sını bozmak için genetik mühendisliği ile türettiler. Sonra Türklerin bu ırklarla sürekli kaynaşmasını, evlenmesini, gen kodlarının birleşmesini istediler. O genetik müdahalelerle insanların maneviyatına tesir eden kodlarını, idraki ve duygusal yanları belirleyen kodları, merhamet kodlarını baskıladılar. İdraki zayıf, hep sinirli, hep acımasız, nezaketsiz ırklar türettiler.

Uzaylı türler, Türklerin dünya hakimiyetini sonlandırmak ve dünyanın bütün milletlerini köleleştirip sömürmek için, en başta da İslam dinini yok etmek için genetik mühendisliği ile çok kapsamlı saldırıları gizlice ve sinsice yaptılar.

Bir yandan da yasak olmasına rağmen, farklı insan türleri arasındaki cinsi birliktelikler de sorunlu insan ırklarının türemesine sebep oldu. Sonra işte dünya bu kadar cehennemi bir dünyaya döndü.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın