Hz. İsa, çok büyük teknolojik imkanlara sahip


Benden duyduğunuzu herkese söylemeyin ama hz. İsa’nın elindeki teknolojik imkanlar hiç kimsenin elinde yok. İstediği zaman Kaf dağını da aşabiliyor. Ay’a ziyaretler de yapıyor. İstediği an dünyaya geri dönebilir ve buna hiç kimse mani olamaz.

Kuyruklu yıldızlar görüldüğünde çok büyük bir dini ya da siyasi lider meydana çıkarmış. Birkaç gün sonra görülecek olan o kuyruklu yıldızla birlikte acaba kim ya da kimler meydana çıkacaklar. Neden bu konunun üstüne gidilmedi? Hani videolar, hani yazılar?

Dahası da var, hz. İsa da Türk…
Avrupanın temel gen kodları da hep Türk…

Hz. İsa’nın yanında müslüman dünya insanları da var müslüman uzaylı insanlardan/ümmetlerden de var. Farklı farklı uzaylı insan türlerinden insanlar var etrafında…

Elindeki bu ezici güce rağmen dünyaya dönmemesi, dünyanın dengelerine müdahale etmemesi, dini kurallar gereği… Dünyadaki insanların imtihanlarını bozmamak için böyle davranıyor. Kendisine izin verilen vakit gelince, açıkça dönecek dünyaya… O vakit zaten hz. Mehdi dünya üzerinde çok büyük bir siyasi otorite tesis etmiş ve Ankebut Ağını perişan etmiş olacak. Hz. İsa, manevi/dini bir lider olarak dünyaya dönecek ve hz. Mehdi’nin yerine geçmeyecek. Siyasi liderlik yapmayacak.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

..

Bir Yorum Yazın