Korkunun tezahürü


Böyle saçmalık, böyle hukuksuzluk mu olur? Özerklik vaat etmediği hatta “Devleti size vereyim” demediği kalmış.

Şu cümlelerinin, vaatlerinin neredeyse tamamı Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı…

Türk koordinasyon merkezi, Çerkes koordinasyon merkezi, Kürt koordinasyon merkezi, Arap koordinasyon merkezi ve benzeri onlarca sözde koordinasyon merkezi de mi kuracaklar mı Suçişleri bakanlığında?

Bu ırklardan olanların temsilcileri de valiliklerde koordinatör mü bulunduracakmış?

İyice ayarı kaçırdılar. Tamamen gayr-i meşru şartlarda olan ve yapılmayacak olan bir seçime, daha da fazla gayr-i meşruluklar, hukuksuzluklar, saçmalıklar katmakla meşguller.

İktidarda kalamama ve hesabı ödemeye geçme korkuları o kadar büyük ki o nispette saçmalıyorlar.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın