Hadislerde geçen “ticaret yollarının kesilmesi” ifadesini nasıl anlamalıyız?

(Bu yayın, Mehmet Fahri Sertkaya’nın sosyal medya uygulamasında bir takipçisi ile yazışmasının tek taraflı olarak yayınlanmış halidir)

Akademi Dergisi takipçisi: 6) Hz. Mehdi Yolların Kesildiği Bir Dönemde Çıkacaktır
Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman… (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40)

– Ticaret yollarinin kesildigi derken …neyi kastediyor hocam

Mehmet Fahri Sertkaya: = Şu günümüz kastediliyor.

Dünya üzerinde ülkelerin birbirleri ile alış verişi iyice azaldı.

Üstelik gemilerle yapılan nakliye de iyice zorlaştı, bu da küresel ticaret dedikleri şeyi gün gün daha da azaltıyor

Bu sürecin devamında büyük restleşmeler, mücadeleler olacak ve benim anladığım o ki hz. Mehdi o vakit açıkça meydana çıkacak

fitneler ise, dinin inkar edilmesi, müslüman olduğunu iddia eden yığınların bile İslam’ı bilmemesi ve dinsizler gibi yaşaması… Haramların helal sayılması. Alkollü içkilerin çok içilmesi/yayılması, kadınların eşya kadar değersizleşmesi ve zinaların çok artması, cinayetlerin ve katliamların çok sıradan görülecek kadar yaygınlaşması ve benzeri şeyler…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın