Herkes şimdiden emin olsun

Devletimizin idaresini resmen de elime aldığım gibi… Hiç kimsenin devlet imkanlarını, kurumlarını, kuruluşlarını, araçlarını kendi menfaatlerine açıkça ya da sinsice alet etmesine, kullanmasına asla izin vermeyeceğim.

Herkes devletin ve milletin bir memuru, bir hizmetkarı olduğunu bilecek ve sınırını da bilecek. Meşhur olmaya, itibarlı olmaya, sürekli konuşulmaya ve gündemde olmaya çalışanların, devletin kurumlarında yeri olmayacak.

Kimsenin karısının, kızının, erkek evladının, damadının, gelinin ya da başka akrabalarının, devletin kurumlarında dolaşmasına izin vermeyeceğim. Devlet yetkilileri için yapılan toplantılara, sergilere, törenlere bile sadece o devlet yetkilileri katılacaklar. Eşleri bile yanlarında bulunmayacaklar. Bu, cumhurbaşkanı için bile böyle olacak. Devletin işleri ve işlerliği hızlanacak. Masrafları düşürülecek. Kimsenin aile fertlerine araç ve koruma da tahsis edilmeyecek.

Bu uygulamadan rahatsız olanlara “Bas istifanı, özel sektöre geç. Açıkça kendine çalış. Burası milletin ve devletin menfaatine çalışılması gereken bir makam/mevki/rütbe” denilecek.

İltimasa asla meydan verilmeyecek. Kimsenin selamıyla, ricasıyla iş de yapılmayacak.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın