Bunlar da burada kalsın…


“Ne oldu böyle? Bunlar nasıl oldu? Rusya nasıl böyle şartlara düştü? Türkiye, Rusya’ya ne yaptı böyle?” diye dünya şok geçirirken, burada duran paylaşımları da göstereceğiz.

“İşte, bunca ikaza rağmen Ruslar laf anlamadılar. Londra’ya piyon olmaya, hürriyet mücadelesi veren Türkiye’yi sömürge ayarında tutmaya çabaladılar. Sonunda maşa da yandı, maşanın sahibi Londra da yandı. Türkiye hürriyetinden taviz vermedi. Yaşananların en kısa özeti bu” diyeceğiz.

Gerekiyorsa Türkiye’de bu sömürü çarkına kullanılan her Rus’u ya da Rus olmasa da aynı çarka hizmet eden her kişiyi, Türk milleti adına birer kurşunla ödüllendiririm de yine de bu çarkın vatanımda işlemesine izin vermem.

Şunu da böyle açıkça yazarım, hatta sahada uygulatırım ve dünyadan hiç kimse de karşıma çıkamaz.

Bu Türkiye, Londra’nın maşası olan Rusya’nın oyuncağı olmayacak. Danışıklı ya da yarı danışıklı oyunların kurbanı olmayacak. Sömürülmeyecek, asimile edilmeyecek, tepe tepe kullanılmayacak.

Anlaşıldı mı, anlamayan bir adım öne çıkacak. Rusya vatandaşı da görünse, Türkiye vatandaşı da görünse, hangi ülkenin vatandaşı olarak da görünüyorsa, bir adım öne çıkacak “Ben varım mfs, ben anlamadım. Bana bir daha anlat” diyecek.

Ben de anladığı dilden anlatacağım.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın