Güney denizlerinden de emniyet tedbirleri alacağız

Sadece kuzey tarafı değil, güney tarafı da sağlama alacağız. Günümüzde Yunanistan denilen on bin yıllık topraklarımızı geri alacağız. Ülkemize dahil edeceğiz. Mücadelemiz o safhaya geldikten sonra, güney tarafımızı da denizden sağlama alacağız.

Çizimde görüldüğü gibi bir güzergahı izleyerek, kemerli sistemli ve bariyerli köprüler ve yollar yapacağız. O kısımda da denizi öyle kontrolümüz altına alacağız ki bir köpek balığı bile iznimiz olmadan kuzeye doğru geçemeyecek.

Dahası, Ege denizinde de deniz canlılarını istediğimiz gibi planlayarak kontrol edeceğiz.

Ayrıca büyük adalarımıza kara araçları ile de ulaşabilir olacağız. Hatta Yunanistan denilen ana karaya da en kötü havalarda bile kara araçlarıyla ile ulaşabilir olacağız. Topraklarımızın karadan savunması için de gerekli tedbirlerden birini almış olacağız.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın