Yetkililerin oturup izlemeleri suç


Polislerin yaralanmalarını, sakatlanmalarını, ölmelerini, geri çekilmelerini izlemeleri ve kamu zararı oluşmasını izlemeleri suç… Hiçbir hukuk devleti, şöyle bir anda şu tepkisizliği sergileyemez.

Fransa’da güya gösteri yapan, aslında açıkça teröristlik yapan kişilerin vurulup öldürülmeleri hukukun gereğidir.

Kolluk kuvvetlerine taş atmak ve sopa ile vurmak bile, devlet otoritesini tanımamak ve isyan etmektir. İsyan suçunun cezası ölümdür.

Bundan da öteye giderek organize gruplar halinde hareket etmeleri, bu yolla sivil insanların arabalarını, dükkanlarını tahrip etmeleri… Hayatın olağan akışını, ticareti, seyahati engellemeleri… Kamuya ait olan durakları, oturakları, tabelaları, parkları, bahçeleri vb. tahrip etmeleri hep eşkıyalıktır. Eşkıyanın/teröristin idam edilmesi insanlığa hizmettir.

Bunlar toplanarak da idam edilebilirler, olay yerinde kurşun yağdırılarak da imha edilebilirler. İkisi de hukuka uygundur ve hukukun emridir. Hiçbir yetkili şu manzarayı görerek tepkisiz kalamaz.

Fransız halkına, bu gibi sözde Kürt, aslında Ermeni teröristlerle… İnsanlıktan çıkmış ve hak-hukuk tanımaz hale gelmiş eşkıya ile mücadele etmede destek verebiliriz. Bunları imha etmede çok tecrübeli polis ve asker özel harekat ekipleri gönderebiliriz.

Fransız halkına da Avrupa halklarına da ders olur. Bir daha insanlıktan çıkanları beslemezler, sahiplenmezler ve terörden de beslenmezler. Bunların benzeri, eskiden olduğu gibi Türkiye’de yeniden yaşanacak olursa, lafın, sözün, ikazın işlemez olduğunu, kurşunların konuşmasının hak olduğunu anında kabullenirler.

Öyle bir şey Türkiye’de yaşanırken neden sıkıp geçtiğimizi çok iyi anlayabilirler.

Fransa’nın, sınırları dahilinde ikamet eden kimliği açık ya da gizli Ermenileri topluca sınır dışı etmesi de hukuka uygun. Böyle bir karar alması halinde, dünyanın diğer devletleri de kararı saygıyla karşılamalıdır.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın