Ermenistan, işgal altındaki Türk toprağıdır

Aliyev’e katılıyorum. Ermenistan denilen topraklar da kadim Türk topraklarıdır.

Ermenistan da Ukrayna gibi, İran gibi bir suni bir devlet. Ermenistan denilen o bölgeye ve Anadoluya, Ermeniler hep sonradan, art niyetli yönlendirmelerle, göçlerle getirildiler. Topraklarımız üzerinde binlerce senedir çok oyunlar oynandı.

Koca Türk dünyasıyla aramıza Ermenistan ve İran denilen suni devletler konuldu ve irtibatımız böyle kesildi. Şimdi parçalanmayı, bölünmeyi ortadan kaldırmanın vakti. Türk dünyasının üzerine kabul gibi çökmüş olan, sömürmüş olan, asimile etmiş olan o Rusya Federasyonu denilen Deccal projesi devleti de parçalamanın vaktidir. Rusya Federasyonu denilen sınırların içindeki ve çevresindeki mazlum halkları da hürriyetlerine kavuşturmanın vaktidir.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

..

Bir Yorum Yazın