Hz. Mehdi, dünya büyük bir ekonomik kriz yaşarken zuhur edecek


Hazret-i Mehdi, dünya genelinde ticaretin, alış verişin çok büyük oranda durduğu, dünya genelinde büyük bir mali buhranın olduğu sırada zuhur edecek ve evinde oturuyorken ülkenin iktidarını ele alacak.

Duhan da Mehdi’nin çıkış alametlerinden biridir.

Hz. Mehdi’nin zuhuru için beş alamet

Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali (r.a.)’dan:

Buyurdu ki:

– Mehdi’nin bel alameti bulunur. Bunlar, Süfyani, Yemani, semadan bir sayha (duhan), Beyda’da ordunun batıs‌ı ve günahsız insanların öldürülmesidir.

Hz. Peygamber, en başta İslam’ı nasıl ayakta tuttuysa, Hz. Mehdi de dünya hayatının en sonunda, ahir zamanda, aynı şekilde İslam’ı ayakta tutacaktır.

Hadis-i şerif meali:

‘Rumlar (Hristiyanlar, batı alemi) A’mak veya Dabık’a (Suriye/Halep yakınlarında iki yer) gelene kadar, kıyamet kopmaz.

Medinenin (Mehdi’nin ikamet ettiği İstanbul’un) en hayırlı insanlarından bir ordu, o gün Hristiyanlara (kara paraya, kanlı paraya dayanan sömürü düzenlerine)kars‌ı çıkacaktır. (Medine, şehir demektir.)

Müslüman ordusu, Hristiyanlara kars‌ı harb nizamında saf saf oldug‌unda, hristiyanlar Müslümanlara ‘Mallarımızı harab edenlerle savas‌mak için bize yol açın’ (Doğu alemindeki sömürü düzenimizi bozanlarla, kara paralarımızı kesenlerle harp etmek için bize yol açın) diyecekler, ancak müslümanlar izin vermeyeceğinden savaş olacaktır.

Müslümanlar bu savas‌ta 3 gruba ayrılır. Üçte biri, savas‌tan kaçar ve mürted olur ve Allah onların tevbelerini ebediyen kabul etmez… Üçte biri s‌ehit olur,
ki bunlar Allah katında s‌ehitlerin en faziletlisidir. Dig‌er üçte biri de fethe devam ederler. Netice de (Bu melhame-i kübranın sonunda) Konstantiniyye’yi (İstanbul’un idaresini açıkça ellerine) alırlar. (İstanbul’da islami idareyi açıkça tesis ederler.)

Fetihten sonra, kılıçlarını zeytin ag‌açlarına asmıs‌ bir halde ganimeti aralarında taksim ederken s‌eytan aniden nara atarak ‘Deccal, ehlinizi/ailenizi elde etmis‌ ve sizin yerinize geçmis‌tir’ der. S‌eytanın bu haberi yalan oldug‌u halde Müslüman askerler yola çıkarlar ve S‌am’a gelirler. Bu sırada Deccal çıkar. Savas‌mak üzere hazırlık yapıldıg‌ı bir sırada, Meryem og‌lu I‌sa (A.S), gökten nüzul eder. Allah’ın düs‌manı olan Deccal, Hz. I‌sa’yı görünce, tuzun suda erimesi gibi erir. S‌ayet I‌sa (A.S), onu bırakmıs‌ olsaydı, o zaten kendi kendine helak olacaktı. Ancak Allah onu, I‌sa (A.S)’nın eliyle öldürtür ve Hz. I‌sa, süngüsündeki Deccalın kanını Müslümanlara gösterir.’

Bütün riyayetlerden anladığım o ki bir dünya lideri ölecek. Onun ölümünden sorumlu tutulacak başka liderler olacak. Sonra ortalık karışacak ve haber verilen onca şey peş peşe yaşanmaya başlayacak. Sömürgeci batı dünyası, tamamen çöküp bitmemek için son bir hamle ile şiddet sergilemek isteyecek. Yine doğu alemini sömürmeye devam etmek isteyecek. Bütün teşebbüsleri İstanbul duvarına çarpacak.

Vakit çok yaklaşmış gibi görünüyor.

İbni Sirinden gelen bir riveyette, “Hz. Mehdi, Ebu Bekir (r.a.) ve Ömer (r.a.)’dan daha hayırlıdır, belki de bazı peygamberlerden bile efdaldir” deniliyor.

İbni Münavi, kitabında şöyle anlatıyor: “Süfyanlar 3 tanedir, Mehdi’ler de 3’tür. 1. Süfyan için 1. Mehdi, 2. Süfyan için 2. Mehdi, 3. Süfyan için de 3. Mehdi gelecektir.”

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın