Osmanlı zamanında Anadoluya, Türk denile denile ve her fırsatta Ermeniler mi getirildi?


Bununla da sınırlı kalmayıp Osmanlı devlet gücü kullanılarak Ermenilerin batıya doğru her yere yayılmaları mı sağlandı?

Evlad-ı fatihan denilenler büyük oranda Ermeniler mi? Oyun o kadar mı büyük?

Deccal’ın sistemine bağlı bir biyonik robot olan sahte Fatih, her fırsatta Ermeniler üzerine mi oynadı? Onları mı yaydı, besledi, güçlendirdi?

O asırlardan beri Ermeniler, Deccal’ın oyunlarına piyon mu oldular?

Anadolu’da ve çevresinde Yahudiler sayıca iyice azalıp yok oluyorlar diye… Bölgedeki Ermenilerin hatta Türklerin, kendilerini Yahudi kabul etmelerine sebep olacak sinsi oyunlar mı oynandı, yönlendirmeler mi yapıldı? Şu anda bölgede kendini/soyunu Yahudi bilenlerin epeyi bir kısmı aslında Ermeni ve Türk mü?

İsrail denilen sembolik devlette, o işgal bölgesinde yaşayanların büyük çoğunluğu da aslında Türk, Ermeni ve Çingene çıkmasınlar?

Türkler hala Anadolu’ya tam olarak gelmediler. Çok sinsi, çok büyük bir oyun oynandı. Bu kadar sinsi ve büyük bir oyunu, en az yüz bin senelik şeytanlık tecrübesi olan İblis oynayabilir, oynatabilir.

Anlayamayanlar vardır diye daha açık şekilde anlatıyorum.

Hz. peygamberimiz (sav), kendisinin vefatından sonra kıyamete kadar yaşanacak hadiselere dair haberler verdi. Bunların arasında kendisinden asırlar sonra hatta bin küsur sene sonra yaşanacak hadiseler de vardı.

İblis de bunları bildi, öğrendi, anladı ve sonra oyunlar kurdu. “Şu şu kısım şöyle şöyle olacaksa, ben de elimdeki güçle daha şimdiden şu şekilde oyunlar kurarım. Müslümanları kandırırım. Kaderi bozamasam, değiştiremesem bile işler çok zorlaştırır ve karmaşıklaştırırım. Bu sırada insanlardan ve cinlerden yığınları da cehenneme sürüklerim” dedi.

Baktı ki İstanbul fethedilecek, kendisine tabi olan cinleri, dünyalı ve uzaylı insanları organize ederek önceden bir fetih tiyatrosu oynattı. Bunun için de önce biyonik robotlar ordusu olan Moğolları kullandı. Türkleri önceden önceden Anadoluya hem de çok zor ve kontrolsüz şartlarda sürdü. Devamında her fırsatta onların üzerine oyunlar kurdu ve bir de İstanbul’un fethi tiyatrosunu sergiletti. Kendince Müslüman Türkleri kandırdı ve İstanbul’un fethini geciktirmiş oldu.

Ve daha peygamberimizin haber verdiği pek çok büyük hadiseye dair benzeri oyunlar da kurdu.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın