Türkiye’deki gizli Ermeni paralel devlet çöküyor – 71

Anıl Şehirlioğlu gizli Ermeni
Fidan Pesen Özdoğan gizli Ermeni
Meriç Tümlüer gizli Ermeni

Gizli Ermeni Erhan Kolbaşı yine olması gereken hainler ekibinin içinde…

Bihter Türkan Ergül gizli Ermeni

Ramazan Tolga Yolyapan gizli Ermeni

Hülya Balıkavlayan benzeri bir kodlama. Hülya da girli Ermeni ve Çingene karışık soydan.

Özlem Çölkesen gizli Ermeni
Çağrı Dörter gizli Ermeni
R. Şanal Günseli de bir gizli Ermeni

Şu Bahtiyat Ersay da çok çok büyük bir hain… Bir gizli Ermeni.

Azerbaycan’ın içindeki Ermenistan’a destek için ve ayrıca kara para işlerinin devamı için oraya gönderildi. Azerbaycan’ın içi karışmasın diye, vatanseverleri güçlenmesin ve idareyi ele almasın ve İstanbul’a ayak uydurmasın diye, oradaki Türk rolü oynayan Ermeniler çökmesin diye…

Ayrıca, Güney Azerbaycan meselesinde ben kazanmayayım da İran’da molla rolüne bürünmüş kara paracı ve Londra uşağı Ermeniler kazansınlar diye gönderildi. Şu gibi haberleri yapanlar da hep gizli Ermeni, gizli Yahudi, gizli Rum ve mason kişiler.

Anladınız mı şimdi, gizli Ermeniler kimler, ne haltlar çevirmişler ve çevirmekteler…

İşte bu nedenle gizli Ermenileri acımasızca çökerteceğiz.

İstanbul’un karşısında duran, gerçek Türklerin yumruğunu yiyecek. Kurşununu yiyecek. Bombasını yiyecek.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın