Türkiye’deki gizli Ermeni paralel devlet çöküyor – 70

Gülcan Kadıoğlu gizli Ermeni
Mehmet Emin Kırgil gizli Ermeni ve Çingene kırması
Burcu Gürbüz Şen gizli Ermeni

Hazar Tandoğan konu olmuştu, o da gizli Ermeni ve yine bulunması gereken bir yerde görülüyor

Emre Gürdoğan gizli Ermeni
Ali Pekmezci gizli Ermeni
Vedat Bilal Yılmaz gizli Ermeni
Sevil Deniz gizli Ermeni
Nilda Ferhan Efeçınar gizli Ermeni
Hüseyin Güngör gizli Ermeni
Bülent Gardiyanoğlu gizli Ermeni

Daha önce konu olmuştu. Yine olması gereken bir yerde görülüyor. Cenk Sabuncuoğlu da gizli Ermeni

Büyük kopyacı

Gizli Ermeni ve Çingene kırması Hakan Yedican da konu olmuştu. Yine olması gereken/beklenen bir yerde ve o da çok büyük bir hain… İleri seviyede bir insan şeytanı.

Sahabeye sövüp sayan, Müslüman görünerek bunca yıldır bozuk itikat yayan, çok vasıfsız biri olduğu halde ısrarla ve zorlamayla sahada tutulan Hakan Yılmaz Çebi de gizli Ermeni

Sezgi Ümit Sofuoğlu gizli Ermeni

İbne Kazım

Üfürmekte Hakkı Kahveci ile yarışan, kafası bir milyon vaziyette yaşayan, senelerdir tutmadığı halde izleyiciye dayatılan ve Alevi rolü oynayan Kazım Yurdakul da olması gereken/beklenen yerde…

Kazım da büyücüdür.

Çok sıkı Akademi Takipçisi olan, hemen peşimden yayınlar yapan ya da yayınlara çıkan, üç yanlış arasında bir doğru konuşan, her şeyi çarpıtmaya ve insanları çıkmaz sokağa sokmaya çalışan Engin Avcı da gizli Ermeni.

Sık sık yan yana göründüğü Koray Kamacı da gizli Ermeni.

Engin’in sık sık İsmailağa cemaatinin sözde şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’na güzellemeler yapması da gizli Ermeni paslaşması.

Engin’in gerçek, hain, çirkin yüzünü anlatmaya da saatler lazım.

Tarık Arıkdal gizli Ermeni

İsimde -ar ve -ık, soy isimde -ar ve -ık…
-dal da zaten sık kullandıkları bir şifre

Şanal Günseli gizli Ermeni

Neslihan Ünver gizli Ermeni

Gizli Ermeni palavracı Ali Bektan, yine olması beklenen bir yerde…

Eksik kalmamış

Serpil Ciritçi gizli Ermeni

Kevser Yeşiltaş gizli Ermeni

Halil Ata Bıçakçı da bir gizli Ermeni
Hicran Arıkan gizli Ermeni

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın